Czytasz: Jak oddać ważny głos w wyborach samorządowych 2018?

Jak oddać ważny głos w wyborach samorządowych 2018?

Krzyżyk czy zamalowana kratka ? Co oznacza kolor formularza? Jak nie zmarnować swojego głosu?

W niedzielę wybierzemy swoich przedstawicieli lokalnych władz: burmistrzów, radnych i prezydentów miast. Lokale wyborcze w większości przypadków będą zorganizowane w tych samych miejscach, gdzie z reguły oddajemy głosy w wyborach samorządowych i prezydenckich. 21 października, tę datę większość z nas ma już wyrytą w pamięci przez bombardujące nas materiały wyborcze . Głosy oddawać można w godzinach od 7:00 do 21:00. By móc oddać głos musimy okazać ważny dowód osobisty lub prawo jazdy. PKW podkreśla, że nowe przepisy RODO nic nie zmieniają w procesie głosowania.

Trzy czy cztery karty ?

W zależności od tego, czy głosujemy w mieście na prawach powiatu, czy nie dostaniemy trzy lub cztery karty do głosowania. Osoby zameldowane w mieście powiatowym, czyli takim, którego liczba mieszkańców przewyższa 100 tys. osób dostaną trzy karty do głosowania. W takich miastach nie wybiera się radnych powiatowych więc mieszkańcy np. Siemianowic Śląskich nie dostaną karty żółtej.

Pozostali mieszkańcy miejscowości niebędących powiatem ani niegdysiejszą stolicą województwa otrzymają cztery karty do głosowania.

Wyjątkiem od reguły jest Warszawa. Zameldowani w stolicy dostaną cztery karty w lokalach wyborczych z tą różnicą, że zamiast głosować na radnych powiatu będą oddawać głosy na radnych do poszczególnych dzielnic.

Do czego służą poszczególne formularze ?

W lokalach PKW dostaniemy jak wyżej wspomniane cztery lub trzy karty do głosowania, z czego każdą w innym kolorze. Który kolor odpowiada jakim wyborom?

Karta głosowania do rady powiatu -ta karta rozdawana będzie tylko w miejscowościach niepowiatowych. Nazwiska będą podane alfabetycznie i można wskazać tylko jednego preferowanego kandydata.

Karta głosowania na wójta, burmistrza czy prezydenta danego miasta. Podobnie jak w przypadku karty żółtej można wybrać tylko jednego kandydata, a nazwiska będą podane w kolejności alfabetycznej.

Karta głosowania na kandydatów do sejmiku wojewódzkiego. Jak wyżej, można oddać tylko jeden głos. Nazwiska kandydatów nie będą pogrupowane alfabetycznie, ich kolejność zależy od list komitetów wyborczych.

Karta głosowania na radnych gminy i miast. W miejscowościach o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 20 tys można wybrac tylko jednego kandydata. 

W przypadku miast powiatowych i tych przekraczających 20 tys. mieszkańców można oddac głos na jednego kandydata z danej listy. 

 

 

Na co uważać?

W świetle przepisów prawa głos ważny to nie tylko znak “X” ,ale każde przynajmniej dwie przecinające się linie. Można poprawić swój głos zamalowując pole, gdzie stawiamy znak X ( lub inny kształt zawierający przecinające się linie ), ale należy uważać, by nie robić tego zbyt dokładnie. Pola, które zostaną zamalowane ze szczególna precyzją unieważnioną głos.

PKW argumentuje tę zasadę domniemaniem, że kratka zamalowana bardzo precyzyjnie może wskazywać na to, że osoba trzecia wprowadziła tę poprawkę celowo. Szkolenie osób w obydwu komisjach, tej, która udostępnia karty do głosowania i tej, która głosy przelicza trwa zaledwie 15 minut. O przynależeniu do komisji i tym, kto nią przewodzi nie decydują kompetencje, a ustalenia wewnątrzgrupowe. Członkowie komisji sami rozstrzygają kto zostanie przewodniczącym bez żadnych obostrzeń. Uwaga na oddawanie dwóch głosów w ramach jednego komitetu wyborczego. Jeśli wybierzemy kandydata numer 3 i 9 występujących z ramienia jednego komitetu komisja zaliczy kandydata wskazanego wyżej, czyli w tym przypadku numer 3.

W razie jakichkolwiek wątpliwości PKW udostępniła film zawierający informacje w pigułce o tym, jak głosować.

Czytaj więcej