Czytasz: Holenderscy policjanci na Śląsku

Holenderscy policjanci na Śląsku

Goście odwiedzili komendy w Bieruniu i Zabrzu oraz wzięli udział w seminarium z polskimi stróżami prawa.

Komenda wojewódzka Policji w Katowicach kontynuuje nawiązaną w latach ubiegłych współpracę z policją holenderską. Współpraca ta opiera się głównie na wizytach studyjnych i wymianie dobrych praktyk między mundurowymi z obu krajów. Jednym z elementów tej współpracy było przedsięwzięcie, mające na celu wymianę doświadczeń w aspekcie funkcjonowania służby dzielnicowych oraz działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano dwie wizyty studyjne - pierwsza z nich, to wizyta trzech przedstawicieli policji garnizonu śląskiego w Rotterdamie, która odbyła się w dniach od 9 do 12 lipca 2017 r.

W tym tygodniu policjanci holenderscy przybyli do Polski z rewizytą. W dniach od 15 do 18 października 2017 r. gościli w woj. śląskim Peter de Vos – komendant Policji Schiedam, Rein Henriks – dzielnicowy Policji Rotterdam, Marjon van Gerdingen – funkcjonariusz zespołu ds. mediów społecznościowych i profilaktyki Policji Schiedam oraz Irena de Ruig – koordynator projektu z Biura Współpracy Międzynarodowej Policji garnizonu Oost Nederland.

Obszar tematyczny spotkań, w których uczestniczyli zagraniczni goście, obejmował między innymi podstawowe zadania dzielnicowego w codziennej służbie (w tym rozpoznanie terenowe i osobowe), rolę dzielnicowego w pracy z lokalną społecznością, czy też rolę przełożonego w działaniach podejmowanych przez dzielnicowego.

Holenderscy policjanci odwiedzili komendę powiatową w Bieruniu oraz komendę miejską w Zabrzu, gdzie mogli spotkać się z polskimi dzielnicowymi i kierownikami rewirów oraz zobaczyć, jak wygląda praca dzielnicowego w naszym kraju. Następnie wzięli udział w seminarium regionalnym "Rola i zadania dzielnicowego", które odbyło się w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu tym wziął udział Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn oraz około stu policjantów z naszego województwa, którzy mogli porozmawiać ze swoimi koleżankami i kolegami z Holandii, poznając specyfikę służby dzielnicowego w każdym z krajów. Gościom zaprezentowano Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która wzbudziła ich wielkie zainteresowanie. Stwierdzili, że bardzo istotnym wsparciem pracy w ich rejonach byłoby uruchomienie podobnego narzędzia w garnizonie Rotterdam.

Poza częścią merytoryczną, dla gości przewidziano również program obejmujący między innymi zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu oraz miejsca pamięci Auschwitz – Birkenau. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie delegacji holenderskiej z kierownictwem śląskiej policji, które reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł.insp. Mariusz Krzystyniak.

Czytaj więcej