Czytasz: Grupa założycieli Śląskiej Partii Regionalnej rezygnuje z dalszego zaangażowania

Grupa założycieli Śląskiej Partii Regionalnej rezygnuje z dalszego zaangażowania

Grupa 13 członków–założycieli Śląskiej Partii Regionalnej wywodząca się ze środowiska Związku Górnośląskiego i innych śląskich organizacji zrezygnowała z dalszego angażowania się w tworzenie tej partii!

Taki komunikat podał PAP we wtorek wieczorem rzecznik ZG Dawid Wowra.

Ma to związek z rezygnacją jednego z pomysłodawców powołania partii i szefa ZG Grzegorza Frankiego, który w weekend został wiceprzewodniczącym katowickich struktur PO, a także z zapowiedzią w następstwie tego zwiększenia zaangażowania w tworzenie Śląskiej Partii Regionalnej lidera Ruchu Autonomii Śląska (RAŚ) Jerzego Gorzelika.

Jak podał Wowra w przesłanym PAP komunikacie, ta deklaracja Gorzelika "jest konsekwencją od początku podejmowanych przez jego środowisko działań".

"Nie godzimy się na legitymowanie swoimi nazwiskami działań ŚPR, która staje się polityczną formułą RAŚ. W związku z zaistniałą rozbieżnością programową i stosowanymi metodami działania, jesteśmy zmuszeni z żalem zdecydować się na odstąpienie od zakładania ŚPR" – czytamy w informacji.

Pod oświadczeniem podpisało się 13 osób: Łucja Staniczek, Dawid Wowra, Marek Sobczyk, Józef Porwoł, Dariusz Nowak, Sławomir Fudala, Tomasz Kowalski, Ewa Materowska, Michał Materowski, Rafał Kula, Piotr Pawlas, Wioletta Rutkowska oraz Mirosław Korbasiewicz.

Jednocześnie osoby te zapewniły, że przystępując z nadziejami do projektu założenia ŚPR, ich celem było "zrealizowanie wieloletniej idei zaoferowania wyboru politycznego, który reprezentowałby żywotne interesy naszego regionu". "Chcieliśmy skutecznie realizować działania na rzecz pogłębionej samorządności, co, jak wierzymy, najpełniej pozwoliłoby na podwyższenie poziomu życia mieszkańców Śląska i zaakcentowania jego podmiotowości" – podano.

W komunikacie wskazano też, że współpraca przy tworzeniu partii między różnymi środowiskami regionalnymi – w tym środowiskiem ZG, RAŚ oraz innymi organizacjami – powinna się opierać na zasadzie partnerstwa.

"My, jako członkowie ZG, zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby ta współpraca się rozwijała i umacniała. Byliśmy inicjatorami i organizatorami spotkania wszystkich śląskich stowarzyszeń w Kamieniu Śląskim, nasi doświadczeni eksperci działali w zespole na rzecz edukacji regionalnej, w siedzibie ZG od kilku lat odbywały się spotkania Rady Górnośląskiej skupiającej większość śląskich organizacji, udostępnialiśmy łamy miesięcznika +Górnoślązak+ członkom RAŚ i pozostałym organizacjom" – czytamy.

"W zamian nie tylko nie doświadczyliśmy podobnych gestów, ale często spotykaliśmy się z przejawami pychy, niesłowności i dominacji. Przekaz medialny członków RAŚ bywał sprzeczny z ustaleniami, a nawet treścią statutu zakładanej partii" – dodano.

Sygnatariusze oświadczenia wyrazili nadzieję, że przy kolejnym takim ponadśrodowiskowym - jak podali - projekcie dla Górnego Śląska, "wszyscy jego uczestnicy wykażą się postawą pełną szacunku dla pozostałych partnerów".

Pomysłodawcami Śląskiej Partii Regionalnej i dotychczasowymi twarzami związanego z nią projektu byli wiceprzewodniczący RAŚ i członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik oraz szef Związek Górnośląskiego Grzegorz Franki.

Obaj zapowiadali, że celem nowej partii, której wniosek o rejestrację trafił do sądu w październiku br., ma być jak najszerzej rozumiana samorządność i działalność na rzecz regionu - przy zanegowaniu separatyzmu. Sygnalizowali, że głównym celem wyborczym ŚPR ma być regionalny sejmik.

W niedzielę w oświadczeniu przesłanym PAP w imieniu Komitetu Założycielskiego ŚPR przewodniczący Waldemar Murek poinformował, że w związku z zaangażowaniem Frankiego w działalność PO, Śląska Partia Regionalna podziękowała mu za współpracę. "Decyzję pana Frankiego, sprzeczną z deklaracjami, złożonymi wobec założycieli ŚPR, w tym członków Związku Górnośląskiego, przyjmujemy z żalem, ale również ze zrozumieniem, uznając, że każdy ma prawo do własnej ścieżki politycznej kariery" - napisał w niedzielnym oświadczeniu Murek.

Poinformował jednocześnie, że równolegle do procesu rejestracji ŚPR trwają prace nad jej programem, w które komitet w najbliższym czasie zamierza zaangażować również "szerokie grono sympatyków" tego przedsięwzięcia politycznego.

Z kolei Gorzelik, zapowiadając, że "w zaistniałej sytuacji zamierza w większym stopniu zaangażować się w budowę Śląskiej Partii Regionalnej" ocenił, że "swe niedostatki w zakresie dyplomacji, skłonność do przekory i prowokacji" postrzegał dotąd jako "obciążenie dla tego potrzebnego i ambitnego projektu". "Uważam jednak, że Górnoślązacy, podobnie jak inni mieszkańcy naszego regionu, wiążący z nim swoją przyszłość, zasługują na minimum politycznej przyzwoitości, którym jest stałość przekonań i konsekwencja w dokonywaniu politycznych wyborów" - dodał lider RAŚ.(PAP)

autorzy: Agnieszka Kliks-Pudlik, Mateusz Babak

akp/ mtb/ par/

Czytaj więcej