Czytasz: Gdzie w Polsce najczęściej dochodzi do gwałtów?

Gdzie w Polsce najczęściej dochodzi do gwałtów?

Sprawdź na policyjnej mapie zagrożeń

Działa już policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Narzędzie pozwala ocenić zagrożenia przestępczością na tle seksualnym w skali kraju, województwa, powiatu i gminy.

Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym

Narzędzie zawiera informacje o przestępstwach popełnionych na tle seksualnym od początku 2015 r. Znajdują się w nim też informacje o liczbie osób przebywających w Polsce, ujętych w rejestrze prowadzonym przez szefa resortu sprawiedliwości. Mapa nie przedstawia informacji o danych osobowych przestępców a jedynie dane statystyczne.

Dane przedstawione w mapie pochodzą z Krajowego Systemu Informacji Policji oraz prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Narzędzie udało się stworzyć, ponieważ na początku października weszło w życie rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Mapa dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.

Czytaj więcej