Czytasz: Dziś święto służby więziennej!

Dziś święto służby więziennej!

,, Po raz pierwszy od 1989r. więziennictwo przechodzi gruntowną reformę"

 

9 lutego na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyły się wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej. W uroczystej odprawie służbowej udział wzięli Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oraz zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Grzegorz Fedorowicz. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa w Kaplicy zamkowej p.w. św. Tomasza Becketa, nazywanej perłą śląskiego gotyku.

 

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 143 funkcjonariuszy Służby Więziennej w korpusie podoficerów, 51 oficerów i 23 chorążych. Minister Sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom 41 odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz 4 odznaki osobom wspierającym działania Służby Więziennej na Śląsku.

„Dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości po raz pierwszy od 1989r. więziennictwo przechodzi gruntowną reformę. Wdrażany od zeszłego roku „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” to nie tylko reorganizacja strukturalna, ale także poprawa infrastruktury i warunków pracy funkcjonariuszy, doskonalenie zawodowe i nowoczesny, na miarę XXI wieku – sprzęt i wyposażenie. To dla nas ogromna szansa na rozwój, na zbudowanie prawdziwego etosu służby opartego na profesjonalizmie, patriotyzmie, na tradycji Straży Więziennej okresu II Rzeczypospolitej. To wielkie zobowiązanie wobec Państwa, ale i wielka odpowiedzialność spoczywająca na każdym z nas” – mówił podczas uroczystości płk Andrzej Baliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach.

Nowoczesny sprzęt i uzbrojenie. Po raz pierwszy publiczna prezentacja

W programie przewidziano również zwiedzanie Izby Tradycji Śląskiej Służby Więziennej mieszczącej się na Zamku oraz prezentację nowoczesnego sprzętu uzbrojenia i środków ochrony osobistej, jakimi dysponuje Służba Więzienna. Obok broni gładkolufowej i pistoletów maszynowych, można było zobaczyć wykrywacz materiałów wybuchowych i narkotyków, wyrzutniki, kamerę taktyczną z teleskopem, kamerę inspekcyjną, sprzęt do usuwania barykad, drabinkę szturmową, okulary i gogle balistyczne. Były również prezentowane nowoczesne samochody przeznaczone do transportu więźniów. Zaplanowano również wystawę fotograficzną zdjęć wykonanych przez funkcjonariuszy, prezentujących najpiękniejsze – w ich ocenie - miejsca naszego kraju.

Tegoroczne obchody odbyły się po raz ósmy. 

 

Modernizacja więziennictwa

Służba Więzienna jako jedyna formacja nie przeszła gruntownej reformy po 1989r. w związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości i Centralny Zarząd Służby Więziennej przygotowały pierwszą ustawę modernizacyjną, która przewiduje zmianę wielu elementów funkcjonowania więziennictwa.

W ramach realizowanego od początku 2017 roku programu modernizacji Służby Więziennej formacja systematycznie wyposażana jest w nowoczesny sprzęt (kamizelki, kaski ochronne, kajdanki), uzbrojenie, elektroniczne kompleksowe systemy zabezpieczeń zakładów karnych i aresztów śledczych, urządzenia do prześwietlania paczek i bagaży, a także do wykrywania narkotyków, wykrywacze telefonów komórkowych, systemy sygnalizacji pożarów, systemy depozytowe kluczy.

Trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce

W okręgu katowickim służbę pełni niemal 2,5 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. To funkcjonariusze działów ochrony, wychowawcy, psycholodzy i terapeuci, kwatermistrze, pracownicy administracji, prawnicy, informatycy, lekarze i pielęgniarki. Większość z nich pracuje w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi, których w śląskich jednostkach przebywa ponad 7 tys.

Okręg katowicki jest pierwszym co do wielkości w kraju, zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo śląskie. Łącznie we wszystkich jednostkach penitencjarnych przebywa przeciętnie ponad 7 tys. osadzonych.

Czytaj więcej