Czytasz: Dyrektor FSM nie może być patronem ronda?

Dyrektor FSM nie może być patronem ronda?

Zdaniem wojewody śląskiego nadanie rondu w Bielsku - Białej imienia Ryszarda Dziopaka narusza ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.

Bielsko-Biała skarży decyzję wojewody 

Samorząd Bielska-Białej zaskarżył do sądu administracyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcie wojewody śląskiego, który unieważnił decyzję radnych o nadaniu jednemu z rond w mieście imienia Ryszarda Dziopaka, twórcy bielskiej Fabryki Samochodów Małolitrażowych.

Zdaniem wojewody nadanie rondu imienia Dziopaka narusza ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. W uzasadnieniu przypomniał m.in., że Dziopak był członkiem KW PZPR, posłem PRL i „nomenklaturowym dyrektorem FSM”.

Samorząd w skardze do sądu administracyjnego uznał, że rozstrzygnięcie wojewody jest nieprawidłowe. Nie dotrzymane zostały przewidziane w prawie terminy. Samorząd na złożenie wyjaśnień otrzymał zaledwie trzy dni robocze. 

Prawnik miasta zaznaczył, że wojewoda w treści rozstrzygnięcia nie wskazał okoliczności, które spowodowały uznanie Dziopaka za osobę symbolizującą komunizm.  - Czy zatem bycie członkiem KW PZPR, albo posłem na Sejm PRL z ramienia PZPR oznacza automatycznie, że bez względu na inne zasługi, czy dokonania, dana osoba nie będzie mogła zostać uhonorowana poprzez nadanie jej imienia budowli, obiektowi, czy urządzeniu użyteczności publicznej, w tym ulicom, mostom, placom, itp?” – pyta w uzasadnieniu Jacek Biel, prawnik miasta. Dodał, że takie ujęcie eliminowałoby z nazewnictwa m.in. Wilhelma Szewczyka, Jerzego Andrzejewskiego, czy Gustawa Holoubka.

Rondo imienia Dziopaka

Rada miejska Bielska-Białej podjęła uchwałę o nadaniu jednemu z rond imienia Ryszarda Dziopaka w lutym. Jej inicjatorem był bielszczanin, były senator i były poseł PO Rafał Muchacki. Jego zamierzeniem było uhonorowanie założyciela i pierwszego dyrektora FSM. Przedstawiciel bielskiego magistratu przeprowadził badania w IPN, z których wynikało, że Dziopak nie był współpracownikiem służb bezpieczeństwa PRL.

Ryszard Dziopak był ekonomistą. W 1960 r. został dyrektorem Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Bielsku-Białej. Bardzo długo ubiegał się o budowę w mieście FSM. Drogę do tego otworzyło dopiero objęcie władzy przez Edwarda Gierka i decyzja o "zmotoryzowaniu" PRL. W 1972 r. Dziopak został dyrektorem FSM. W szczytowym okresie fabryka zatrudniała ok. 35 tys. pracowników. W FSM produkowane były samochody Syrena, Fiat 126p oraz Fiaty Cinquecento.

 

Czytaj więcej