Czytasz: Dymisja w Ministerstwie Zdrowia

Dymisja w Ministerstwie Zdrowia

Odchodzi wiceminister odpowiedzialny za refundację

Do dymisji w Ministerstwie Zdrowia podał się Krzysztof Łanda, wiceminister odpowiedzialny między innymi za przygotowanie dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej i zmiany w refundacji wyrobów medycznych.

Jak donosi portal www.politykazdrowotna.com drugim urzędnikiem, który rozstanie się z MZ ma być Ewy Warmińska, jedna z wicedyrektorek Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Krzysztof Łanda i Ewa Warmińska  odpowiadali w Ministerstwie Zdrowia miedzy innymi za przygotowanie dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej i zmiany w refundacji wyrobów medycznych.

Łanda był jednym z najbardziej atakowanych osób w kierownictwie MZ – wyciągano mu miedzy innymi związki z firmami farmaceutycznymi ze względu na jego wcześniejszą działalność zawodową.

Krzysztof Łanda jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł lekarza medycyny. Ukończył także program studiów podyplomowych w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kierował Biurem Standaryzacji w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (1998 – 2001) i pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (2006 – 2007).

Jest założycielem fundacji Fundacji Watch Health Care – był jej prezesem do 2015 r. Jednocześnie w latach 2014 – 2015 był prezesem Meritum L.A. Sp. z o.o.

Od 2010 do 2015 ekspert Polskiej Unii Onkologii, a w latach 2013 – 2015 – ekspert ds. systemu ochrony zdrowia Business Center Club.

Od 2008 do 2015 wspólnik w HTA Audit Stabrawa, Łanda, Kordecka sp.j.

Jest członkiem stowarzyszeń: CEESTAHC Central and Estera European Society of Technology (CEESTAHC), Health  Technology Assessment international (HTAi) oraz International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). W latach 2004 – 2007 był członkiem Board of Directors HTAi.

Został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia 19 listopada 2015 r.