Czytasz: Depresja? Naucz się pomagać

Depresja? Naucz się pomagać

Pomoc najbliższego otoczenia to pierwszy krok w leczeniu depresji.

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja to czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny dotyczący około 10 procent ludzi na całym świecie. W Polsce na depresję i inne zaburzenia afektywne cierpi około 1,5 miliona osób, jednak statystyki nie są dokładne, bo wielu  chorych nigdy nie podejmuje leczenia. Dlatego Ministerstwo Zdrowia sfinansowało w ramach Narodowego Programu Zdrowia kampanię „Depresja. Naucz się pomagać”, którą realizuje Fabryka Komunikacji Społecznej.

Zobacz: choroba czarnego psa

To ważne, bo blisko połowa chorych nie szuka pomocy u specjalisty
Tymczasem na depresję zapada coraz więcej osób, w różnym wieku, również aktywnych zawodowo, odnoszących sukcesy, postrzeganych jako spełnione na wielu płaszczyznach życia, a także osoby, które borykają się z różnego rodzaju stratami (bliskich, zdrowia, pracy). Choć depresję można skutecznie leczyć, szacuje się, że ponad połowa cierpiących na tę chorobę nie szuka pomocy u specjalisty. Do podjęcia leczenia może skłonić właściwa reakcja najbliższego otoczenia i wsparcie bliskich osób – rodziny, przyjaciół.

Wzrost zachorowań na depresję

Dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn choruje na depresję. Około 80 procent chorych to osoby między 20 a 59 rokiem życia, ale coraz częściej depresja dotyka młodzież i dzieci. Często współtowarzyszy także innym chorobom. Depresję trzeba leczyć. Nieleczona, w stanach ciężkich, może skończyć się samobójstwem. Specjaliści uważają, że wzrost zachorowań spowodowany jest m. in. współczesnym stylem  życia, w którym jest zbyt mało miejsca na odpoczynek oraz poczuciem samotności doświadczanym przez coraz więcej osób.

Działania Fabryki Komunikacji Społecznej mają charakter ogólnopolski i potrwają do końca 2017 roku.

– Umiejętność rozpoznania depresji, odpowiednia reakcja i pomoc w podjęciu decyzji o udaniu się do specjalisty mogą znacznie przyspieszyć wychodzenie z choroby –  tłumaczy ekspert kampanii, psychiatra, dr n. med. Iwona Koszewska, specjalizująca się od lat w leczeniu depresji. – Niezrozumiały smutek, obojętność, izolowanie się, przewlekłe zmęczenie i zaniedbywanie obowiązków mogą budzić różne uczucia u osób z najbliższego otoczenia. Może upłynąć dużo czasu, zanim bliscy poznają, że to nie lenistwo i zła wola, ale depresja.

 

Na stronie internetowej kampanii www.sposobynadepresje.pl można obejrzeć pięć filmów instruktażowych w reżyserii Anny Kazejak, pokazujących w prosty sposób, co dzieje się z osobą cierpiącą na depresję i jak bliska osoba może jej pomóc. 

Zobacz video: sposoby na depresje

 W ramach programu prowadzone są szkolenia stacjonarne w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach. Chęć udziału można zgłaszać pod adresem mejlowym sposobynadepresje@info-systems.pl.