Czytasz: Darmowe szczepienia dla dziewcząt przeciwko HPV

Darmowe szczepienia dla dziewcząt przeciwko HPV

W Katowicach ruszyła kolejna akcja bezpłatnych szczepień przeciwko HPV dla dziewcząt.

Statystyki nie pozostawiają złudzeń – co druga Polka chorująca na raka szyjki macicy umiera. W porównaniu do średniej w innych krajach Unii Europejskiej, w naszym kraju śmiertelność jest aż o 70% wyższa. Dane pokazują także, że ponad 1/3 zgonów dotyczy kobiet w wieku 15-49 lat, a większość przypadków zachorowań na raka szyjki macicy jest wywołana przez wirus  brodawczaka ludzkiego (HPV).

W odpowiedzi na ten poważny problem, Katowice od 2014 roku prowadzą "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W ramach akcji, dziewczęta z klas VII szkoły podstawowej, czyli mające 14 lat, objętę są akcją darmowych szczepień.

Właśnie rusza kolejna edycja tego programu, w ramach którego realizowane są:

1) zajęcia edukacyjne osobno dla dziewcząt i chłopców, a także dla ich rodziców/opiekunów prawnych,

2) akcja szczepień składająca się z podania bezpłatnych dawek szczepionki w wyznaczonych przez producenta terminach - za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

Czy szczepionki przeciwko HPV są bezpieczne?

Rodzice przede wszystkim obawiają się, czy szczepionki p/HPV są bezpieczne. Autor Programu, dr hab. Bogdan Michalski – specjalista z zakresu ginekologii onkologicznej, zwraca uwagę, że wiele badań potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki p/HPV. Są one zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, Światową Organizację Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Pediatryczne czy Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej.

Realizatorem programu jest Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED – Bula Tomasz Sp. z o.o. w Katowicach, który bezpośrednio kontaktuje się z dyrekcjami szkół celem ustalenia terminów zajęć edukacyjnych i szczepień. Rodzice dowiadują się o możliwości skorzystania z programu w szkołach. 

Od 2019 roku dziewczęta będą szczepione nową, 9-walentną szczepionką Gardasil 9 (w latach 2014-2018 – 4-walentną Silgard). W latach 2014-2018 zgłaszalność do szczepień wynosiła ok. 65% uprawnionych uczennic (ponad 600 dziewcząt rocznie).

Program jest finansowany ze środków budżetu miasta Katowice.