Czytasz: Lekarze z Mikołowa wspierają... polarników ze Spitsbergenu

Lekarze z Mikołowa wspierają... polarników ze Spitsbergenu

Centrum Zdrowia w Mikołowie nawiązało ciekawą współpracę. Lekarze polarników ze Spitsbergenu wspierają online!

Centrum Zdrowia w Mikołowie nawiązało współpracę z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polską Stacją Polarną im. Stanisława Siedleckego w Hornsundzie na Spitsbergenie. W efekcie placówka objęła wsparciem patronackim uczestników 40 jubileuszowej Wyprawy Polarnej w zakresie pomocy medycznej.

Polarnicy są objęci wsparciem medycznym w ustalonych dniach i godzinach, a w przypadkach nagłych będzie możliwość kontaktu telefonicznego, mailowego i za pośrednictwem komunikatora internetowego przez całą dobę. Nadzór nad całością projektu prowadzi Prezes Zarządu Władysław Perchaluk, a nadzór medyczny dr n. med. Jacek Czapla.

- Podejmując współpracę z Polską Stacją Polarną Zarząd Spółki liczy również na przybliżenie pracownikom Centrum Zdrowia oraz mieszkańcom Mikołowa i okolic, jak żyje się w pobliżu koła podbiegunowego. Mamy nadzieję na ciekawe zdjęcia niepowtarzalnej flory i fauny dalekiej północy oraz fascynujących zjawisk jak zorza polarna – mówi Dorota Wójcik.


Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Centrum Zdrowia w Mikołowie.


Pierwsze wirtualne spotkanie z polarnikami odbyło się 5 października w godzinach 8.30 – 9.30, podczas którego omówiono podstawowe zasady współpracy i kontaktu, przedstawiono wzajemne oczekiwania i propozycje.

- W związku z tym, że badaczom w Polskiej Stacji Polarnej obecnie zdrowie i humor dopisują, kontakt miał charakter przede wszystkim informacyjno zapoznawczy – dodaje Wójcik.

Czytaj więcej