Czytasz: Bytom w tym roku chce rozpocząć projekty za blisko 150 mln zł

Bytom w tym roku chce rozpocząć projekty za blisko 150 mln zł

Miasto sygnalizuje, że w razie powodzenia przetargów w tym i przyszłym roku ruszy tam wiele robót.

Osiemnaście projektów inwestycyjnych o wartości blisko 150 mln zł zamierza zgłosić w tym roku do dofinansowania w ramach tzw. Obszaru Strategicznej Interwencji samorząd Bytomia. Miasto sygnalizuje, że w razie powodzenia przetargów w tym i przyszłym roku ruszy tam wiele robót.

Miasto sygnalizuje, że w razie powodzenia przetargów w tym i przyszłym roku ruszy tam wiele robót. Bytom, jako miasto szczególnie dotknięte problemami społecznymi i infrastrukturalnymi, ma do wykorzystania w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 zapewnione 100 mln euro, jako tzw. Obszar Strategicznej Interwencji, czyli obszar problemowy, na którym występuje największa degradacja społeczna, przestrzenna, środowiskowa i gospodarcza.

Projekty OSI tworzą jedną z części Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+ (GPR). Łącznie w GPR przewidziano prawie 130 projektów o wartości prawie 700 mln zł (nie mieszczą się w nim tzw. projekty uzupełniające, jak szacowana na 297 mln zł budowa nowej Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe, tzw. BeCeTki czy szacowana 112 mln zł budowa centrum przesiadkowego na Placu Wolskiego, gdzie obecnie działa dworzec autobusowy).

Szacowaną ogółem umownie na 400 mln zł (100 mln euro) tzw. alokację OSI pokrywają dwa źródła. Przewidziane na ok. 220 mln zł projekty infrastrukturalne będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a szacowane na ok. 180 mln zł projekty społeczne – z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do końca ub. roku do dofinansowania w ramach OSI zakwalifikowało się siedem bytomskich infrastrukturalnych projektów OSI. Ich łączna wartość to 32,4 mln zł, przy dofinansowaniu bliskim 26,8 mln zł. Jak poinformowała w piątek kierownik biura rewitalizacji i funduszy europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu Izabela Domogała, w styczniu dofinansowanie dostały dwa kolejne projekty – dotyczące przestrzeni w dzielnicy Rozbark i cennego przyrodniczo terenu Żabie Doły.

Według informacji Domogały dotąd miasto złożyło pod kątem OSI ogółem 15 projektów inwestycyjnych na 73,6 mln zł, a także 21 projektów społecznych (jedynie miejskich) na 63,9 mln zł; w przypadku projektów społecznych wszystkie otrzymały już pozytywną ocenę formalną.

Zgodnie z wykazem projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym (w przypadku Bytomia praktycznie wszystkie takie projekty inwestycyjne to projekty OSI) dołączonym do tzw. szczegółowego opisu osi priorytetowych śląskiego RPO, samorząd Bytomia lub podmioty z tego terenu powinny złożyć w tym roku szereg kolejnych wniosków o dofinansowanie inwestycji w trybie pozakonkursowym.

Na ten rok w szczegółowym opisie osi śląskiego RPO zaplanowano m.in. bytomskie projekty dotyczące: termomodernizacji i zmiany systemów ogrzewania budynków w śródmieściu (projekt o łącznej wartości 22,3 mln zł), termomodernizacji licznych obiektów użyteczności publicznej, rewitalizację obiektów na potrzeby Centrum Integracji Aktywnej (14,6 mln zł), rewitalizację obiektów po byłym zakładzie naprawczym Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (20 mln zł) czy rewitalizację zabytkowego osiedla Zgorzelec (29 mln zł).

Domogała podała w piątek, że w tym roku bytomski samorząd zamierza złożyć jeszcze pod kątem OSI 18 projektów inwestycyjnych na 146 mln zł, a także kolejne projekty społeczne. Według wcześniejszych informacji samorządu woj. śląskiego w 2018 r. zarząd tego regionu wstępnie planował cztery nabory wniosków finansowanych w ramach OSI z EFS - na 53,2 mln zł.

Kierująca biurem rewitalizacji i funduszy europejskich bytomskiego magistratu przypomniała, że miasto oprócz środków w ramach OSI, ma też – podobnie, jak inne samorządy - zapewnione fundusze na inwestycje w mechanizmie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ok. 148 ml zł. Do ub. roku Bytom złożył pod kątem ZIT 14 takich wniosków; w tym roku zamierza złożyć ich 8, a w kolejnym – jeszcze jeden. W alokacji ZIT pod kątem projektów społecznych Bytom ma do dyspozycji 22 mln zł; miasto złożyło już pod tym kątem 16 z 17 przewidzianych projektów.

„Nasze służby, jednostki, wydziały, które są projektodawcami w ramach programu rewitalizacji, przygotowują się w taki sposób, że po złożeniu projektu i uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej już przygotowują dokumentację przetargową – z klauzulą realizacji pod warunkiem otrzymania dofinansowania” - zapewniła Domogała. Jak oceniła, jeżeli przetargi pójdą sprawnie, w Bytomiu od drugiej połowy tego roku powinna ruszać realizacja wielu inwestycji.

Ogółem środki dla Bytomia pod kątem programu rewitalizacji tego miasta szacowano w poprzednich latach na miliard złotych. Miasto ma zapewnione ponad 400 mln zł unijnych funduszy w ramach OSI i kolejnych ok. 170 mln zł w ramach ZIT. Pozostałe środki, z których może korzystać miasto, są ogólnodostępne - m.in. w ramach RPO woj. śląskiego.(PAP)

Czytaj więcej