Czytasz: Byli prezydenci wspólnie przeciwko Bartyli

Byli prezydenci wspólnie przeciwko Bartyli

Paczocha, Korpak, Kinezyk i Koj apelują do mieszkańców o odwołanie prezydenta w niedzielę.

W tę niedzielę mieszkańcy Bytomia zdecydują o politycznej przyszłości prezydenta. O odwołanie Damiana Bartyli w referendum apelują byli prezydenci kierujący bytomskim samorządem w latach 1990-2012. Jak zapewniają, zdecydowali się na wspólne publiczne wystąpienie w trosce o dobro miasta.

- Uważamy, że Bytom znajduje się w fatalnym, kryzysowym położeniu, a Ratusz utracił zdolność skutecznego zarządzania problemami miasta. Apelujemy o udział w referendum, aby przerwać kryzys we władzach Bytomia. Zagłosujmy za odwołaniem prezydenta Damiana Bartyli, aby dać naszemu miastu nową szansę - czytamy w oświadczeniu

Janusz Paczocha, Józef Korpak, Marek Kinezyk i Piotr Koj wskazują siedem punktów, które świadczą o konieczności odwołania Damiana Bartyli przez upływem kadencji.

 Za koniecznością odwołania prezydenta Bytomia ma przemawiać:

1. Decyzja większości Rady Miejskiej o wycofaniu poparcia dla prezydenta D. Bartyli - nieudzielenie mu absolutorium za 2016 r. za niezgodną z prawem gospodarkę finansami miasta, potwierdzoną przez nadzór (Wojewoda Śląski, Regionalna Izba Obrachunkowa),

2. Ogromne zadłużenie miasta (ponad 450 mln zł), które nadal dramatycznie wzrasta, gdyż Ratusz co roku powiększa dług o kilkadziesiąt milionów (np. w 2016 r. o 50 mln zł, a w 2017.r. o kolejne 75 mln zł),

3. Doprowadzanie kasy miejskiej do bankructwa brak już pieniędzy na pełne wypłaty dla urzędników i składki ZUS.

4. Kryminogenny proceder zwożenia do Bytomia szkodliwych dla zdrowia odpadów.

5. Doprowadzenie do stanu zapaści Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (miejskiej spółki wodociągowej).

6. Nieudolność w pozyskiwaniu dotacji pomocowych (m.in. 100 mln euro z funduszy Unii Europejskiej) dla ratowania infrastruktury miejskiej utracone szanse, opóźnienia,

7. kompletny zastój w inwestycjach rozwojowych (m.in. trasa średnicowa BeCeTka, centrum przesiadkowe, linia tramwajowa do Miechowic).

- Wobec utraty zaufania wielu bytomian i większości radnych Rady Miejskiej do urzędującego prezydenta, przedłużanie tego stanu rzeczy do przyszłorocznych wyborów to najgorszy możliwy scenariusz dla Bytomia. Dlatego popieramy referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta, a udział w nim uznajemy za konieczność.

Pod wspólnym apelem podpisali się: Janusz Paczocha, prezydent w latach 1990-1994 Józef Korpak, prezydent w latach 1994-1996 Marek Kinezyk, prezydent w latach 1996-1998 Piotr Koj, prezydent w latach 2006-2012.

Czytaj więcej