Czytasz: Budżet województwa uchwalony. Ma wynieść ok. 1,6 mld zł.

Budżet województwa uchwalony. Ma wynieść ok. 1,6 mld zł.

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął budżet województwa na 2019 rok.

Radni sejmiku wojewódzkiego przegłosowali budżet na 2019 r.  Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,62 mld zł, dochody natomiast 1,60 mld zł. W liczbach bezwzględnych jest to w skali kraju czwarty co do wielkości budżet. Przed nami są województwa: mazowieckie, wielkopolskie i małopolskie.

- Uchwalenie tego budżetu to początek naszych starań o właściwy rozwój województwa śląskiego. O to, by znowu znaleźć się wśród najlepiej prosperujących województw. Niestety, w ostatnich latach pozwoliliśmy się wyprzedzić, gubiąc po drodze nasz niesamowity potencjał - powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

I dodał: -  Zagrożeniem jest spore zadłużenie wynoszące ok. 600 mln zł. Tymczasem nie brakuje w Polsce przykładów województw stawiających na rozwój i realizujących kolejne inwestycje, przy okazji kształtując dług na poziomie ok. 100 mln zł. Budżet na ten rok jest pierwszym, ale z pewnością nie ostatnim działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju całego naszego regionu. 

Najwięcej pieniędzy na inwestycje drogowe i kolejowe

W 2019 roku największe środki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 641,6 mln zł) ), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (177,5 mln zł), oświatę i wychowanie (103,8 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (105,5 mln zł), kulturę fizyczną (32,1mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 69,9 mln zł).

Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w 2019 roku Województwo Śląskie planuje przeznaczyć ok. 188,9 mln zł. 83,6 mln zł zarezerwowano na realizowany od 2017 roku projekt „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich”. W tym roku planuje się zakup 5 pojazdów.

Na inwestycje na drogach wojewódzkich zarezerwowano w budżecie ok. 245,3 mln zł. Do największych inwestycji realizowanych jako projekty w ramach RPO przy udziale środków UE należą :

- „Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942” - 54 mln zł;
- „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” - 15 mln zł;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – 30 mln zł;
- „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” – 22 mln zł;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – 25 mln zł.

Ochrona zdrowia

W ochronie zdrowia budżet na inwestycje wynosi łącznie 39 mln zł. Największe kwoty przeznaczono na modernizację pomieszczeń, rozbudowę, zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wymianę aparatury i sprzętu medycznego.

W budżecie zdrowia zarezerwowano także 20 mln zł jako wkład własny do RPO na realizację unijnych projektów.

Czytaj więcej