Czytasz: Brońmy uchwały antysmogowej! - wzywa Katowicki Alarm Smogowy

Brońmy uchwały antysmogowej! - wzywa Katowicki Alarm Smogowy

"Chcemy, żeby mieszkańcy regionu mogli wreszcie oddychać czystym powietrzem".

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach trafiły skargi na uchwałę antysmogową dla woj. śląskiego. Zdeterminowane by bronić Uchwałę Antysmogową Stowarzyszenie BoMiasto prowadzące Katowicki Alarm Smogowy złożyło wniosek o dopuszczenie do uczestniczenia w postępowaniu w charakterze uczestnika na prawach strony.

Skargi złożyły dwie osoby fizyczne oraz jeden podmiot gospodarczy, koncentrujący się od kilkudziesięciu lat na dostawach materiałów hutniczych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych hut oraz lokowaniu produktów hut i firm produkcyjnych u odbiorców krajowych i zagranicznych. Według skarżących, uchwała antysmogowa zmusza adresatów do dokonania wymiany instalacji spalania paliw co wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi.

- To skandaliczne, że należąca do Skarbu Państwa firma zajmująca się sprzedażą dla hut zaskarżyła zapisy uchwały poprawiającej jakość powietrza w naszym województwie – powiedział Patryk Białas ze Stowarzyszenia BoMiasto, które prowadzi Katowicki Alarm Smogowy.

- Gdy Sejmik przyjmował uchwałę antysmogową, cieszyliśmy się nadzieją na poprawę śląskiego powietrza i do głowy nam nie przyszło, że znajdą się osoby i firmy podważające zapisy uchwały – dodaje.

Na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż kilkanaście znajduje się w woj. śląskim. Pod koniec stycznia, stacje pomiarowe w subregionie zachodnim województwa odnotowywały dobowe stężenie pyłów zawieszonych przekraczające dopuszczalny poziom o nawet 2000%!

20 listopada br., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowił oddalić wniosek skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały. W uzasadnieniu napisano, że przedmiotem wstrzymania nie mogą być przepisy aktu prawa miejscowego, jeżeli weszły w życie.

Stowarzyszenie BoMiasto prowadzące Katowicki Alarm Smogowy złożyło wniosek o dopuszczenie do uczestniczenia w postępowaniu w charakterze uczestnika na prawach strony. - Jesteśmy zaangażowani w ochronę powietrza w Katowicach i województwie śląskim i zależy nam na udziale w tym postępowaniu. Chcemy bronić uchwały sejmiku, bo uważamy, że przyjęta przez sejmik województwa śląskiego uchwała antysmogowa ma fundamentalne znaczenie dla poprawy jakości powietrza w regionie. Chcemy, żeby mieszkańcy regionu mogli wreszcie oddychać czystym powietrzem - powiedział Patryk Białas.

- Prosimy mieszkańców i podmioty mające osobowość prawną do udziału w postępowaniu. Pokażmy, że czyste powietrze to nasza wspólna sprawa – powiedział Sebastian Pypłacz z Katowickiego Alarmu Smogowego.

Uchwałą antysmogowa województwa śląskiego została jednogłośnie przyjęta przez sejmik województwa śląskiego w dniu 7 kwietnia br. Została opublikowania 12 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Weszła w życie 1 września 2017. Zgodnie z uchwałą od 1 września br. w regionie obowiązuje zakaz palenia mułami, flotami, mokrym drewnem i węglem brunatnym. Ponadto obowiązuje nakaz stosowania przy wymianie lub budowie nowych instalacji tylko urządzeń piątej klasy lub lepszych. Takie kotły emitują podczas spalania 10-15 razy mniej pyłów, niż pozaklasowe. Uchwała wprowadza też graniczne daty wymiany dotychczasowych instalacji niższej klasy – rozłożone w zależności od ich wieku lub klasy emisji od początku 2022 r. do początku 2028 r. Dopuszcza, pod określonymi warunkami, stosowanie kominków.

Czytaj więcej

Komentarze
To cię zainteresuje