Czytasz: Śląskie: zły stan powietrza

Śląskie: zły stan powietrza

WCZK informuje o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W komunikacie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego czytamy: ''Przekroczenie wartości progowej 200 µg/m3dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, ryzyko przekroczenia stanu alarmowego dla pyłu zawieszonego w powietrzu (300 µg/m3). ''

Zła i bardzo zła jakość powietrza

Zagrożeniem objęte jest całe województwo śląskie, poza powiatem częstochowskim. CZK prognozuje, że jakość powietrza w dniu dzisiejszym na terenie całego województwa śląskiego będzie bardzo zła i zła.

Powietrze a zdrowie

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać dzisiaj pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Do grup szczególnie wrażliwy na zły stan powietrza należą osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Czytaj więcej