Czytasz: Alarm smogowy! Tragiczna jakość powietrza w woj. śląskim (AKTUALIZACJA)

Alarm smogowy! Tragiczna jakość powietrza w woj. śląskim (AKTUALIZACJA)

Jest bardzo źle. Unikajcie spacerów. Nie idźcie biegać.

Temperatura powietrza znacznie spadła, a to oznacza sezon grzewczego i powrót smogu. Zanieczyszczenie powietrza w woj. śląskim przekracza w sobotę dopuszczalne normy, w niektórych miejscach – znacząco. Tak będzie przez cały weekend – wynika z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ).

Alarm smogowy w woj. śląskim. Normy przekroczone

789 proc. normy (pył zawieszony PM2,5) w Gliwicach, 643 proc. normy w Katowicach. Równie źle jest w Zabrzu czy Rybniku. W województwie śląskim 2 grudnia mamy fatalną jakość powietrza. Lepiej unikać aktywności na "świeżym" powietrzu.

- Jest bardzo źle. Prognozy mówią, że dziś też będzie bardzo źle. Unikajcie spacerów. Nie idźcie biegać - apeluje Patryk Białas z Katowickiego Alarmu Smogowego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach ostrzega przed pyłem zawieszonym w woj. śląskim. Tylko umiarkowana jakość powietrza ma być w północnej części województwa, dostateczna w rejonie bielsko-cieszyńskim i w Częstochowie, zła w Bielsku-Białej, a bardzo zła w pozostałej części województwa.

Poziom jakości powietrza w naszym województwie monitorować można m.in. dzięki aplikacji SmokSmog.

Alarm smogowy w woj. śląskim. Gdzie jest najgorzej?

Według danych WIOŚ najgorsza jakość powietrza jest w sobotę w okolicach Gliwic, Rybnika i Zabrza, gdzie czujniki odnotowały kilkakrotne przekroczenie stężeń pyłów zawieszonych PM10. Także w poprzednich dniach w woj. śląskim odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10. Np. w czwartek w Rybniku normy były przekroczone o 76 proc., Gliwicach i Żywcu - o 60 proc. a w Zabrzu - o 52 proc.

Dopuszczalne stężenie PM10 w powietrzu wynosi 50 mikrogramów na metr sześc. w ujęciu dobowym. Indeks jakości powietrza wyszczególnia sześć stopni: przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów jakość jest bardzo dobra, między 21 a 60 mikrogramów - dobra, 61-100 mikrogramów - umiarkowana, 101-140 mikrogramów - dostateczna, 141-200 mikrogramów - zła, a powyżej 200 - bardzo zła. Przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na m sześc. oznacza alarm smogowy.

Z początkiem września br. weszła w życie przyjęta w kwietniu uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego, która zakłada stopniową wymianę przestarzałych instalacji cieplnych i wprowadza zakaz używania najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw. Zapisy uchwały antysmogowej obowiązują na obszarze całego województwa przez cały rok, dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili jej wejścia w życie nie nie można w nich spalać węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent. (PAP)

autor: Krzysztof Konopka

Czytaj więcej