Czytasz: Agora rezygnuje z drukarni w Tychach

Agora rezygnuje z drukarni w Tychach

Zarząd Agory zdecydował, że do połowy roku zostanie wygaszona działalność drukarni w Pile i Tychach. Pracę straci do 153 osób.

Spółka zaczyna rozmowy z organizacjami pracowniczymi. Jak podaje Agora, decyzja podyktowana jest spadkiem zainteresowania rynku wydrukami w technologii coldset i postępującą cyfryzacja mediów.

W komunikacie giełdowym wskazuje, że zamknięcie drukarni w Pile i Tychach wynika z "postępującego spadku przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się te zakłady". Zlecenia od klientów z innych branż, w tym realizowane w technologii heatset, mają istotnie mniejszy udział w przychodach z działalności poligraficznej Grupy. Ze względu na ograniczenia infrastrukturalne nie były i nie są one w stanie skompensować utraty przychodów związanych z drukiem coldsetowym.

Agora zamierza skupić się na swojej warszawskiej drukarni, a do końca czerwca wygasić działalność operacyjną drukarni w Pile i Tychach. Zwolnienia obejmują obsadę drukarni oraz  57 proc. wszystkich osób w pionie poligraficznym spółki. Agora zapewnia, że przeprowadzi te zwolnienia „z dbałością o pracowników, oferując im szereg działań osłonowych i wspierających”.

Czytaj więcej