Czytasz: 5 nowych policjantów w zabrzańskiej komendzie

5 nowych policjantów w zabrzańskiej komendzie

Już wkrótce rozpoczną naukę w Szkole Policji w Katowicach.

Dzisiaj do służby w zabrzańskiej komendzie zostało przyjętych 5 nowych policjantów. To osoby, które z wynikiem pozytywnym na bardzo wysokim poziomie zdały egzaminy wstępne do Policji.

Test sprawności fizycznej, wiedzy, a także testy psychologiczne, to jedne z wielu etapów, które młodzi policjanci musieli przejść, aby wstąpić w policyjne szeregi.

Teraz przed nimi kilka miesięcy wytężonej nauki w policyjnej szkole i bardzo trudny egzamin końcowy. Już wkrótce zostaną skierowani do Szkoły Policji w Katowicach. W trakcie nauki młodzi policjanci odbędą również w formie praktyk służby z miejscowymi policjantami. Tylko najlepsi kończą szkołę z wynikiem pozytywnym i mogą pełnić służbę w policyjnej formacji.

Po zakończonym szkoleniu podstawowym, policjantów czeka jeszcze 6-tygodniowa adaptacja zawodowa pod czujnym okiem funkcjonariuszy katowickiego oddziału prewencji. To oni w praktyce będą uczyć młodszych kolegów policyjnego fachu.