Czytasz: 300 złotych na wyprawkę dla dziecka – komu się należy?

300 złotych na wyprawkę dla dziecka – komu się należy?

Świadczenie „Dobry Start”, czyli 300 złotych na wyprawkę dla dziecka działa nieco inaczej niż znane wszystkim 500+.

300 złotych na wyprawkę dla dziecka to pomysł Morawieckiego na pomoc polskim rodzinom. Już od 1 lipca można składać wnioski o środki na produkty niezbędne, aby dzieci mogły rozpocząć nowy rok szkolny. Najważniejszy jest okres lipca i sierpnia – jeżeli chcesz otrzymać wyprawkę do końca września, warto jak najszybciej złożyć wniosek.

Dla kogo 300 złotych?

Świadczenie to jest dla wszystkich, którzy złożą odpowiedni wniosek. Co roku 300 złotych mogą otrzymywać osoby, które rozpoczną rok szkolny przed ukończeniem 18 roku życia. Osoby, będące już pełnoletnie – czyli te które uczęszczają do ostatnich klas liceum, również będą mogły uzyskać taką pomoc, jednak tylko jeżeli ich nauka jest kontynuowana i rozpoczęła się przed osiągnięciem przez nie pełnoletności. Inaczej rozpatrywane wsparcie dzieci niepełnosprawnych. Oni 300 złotych na wyprawkę dla dziecka mogą pobierać do 24 roku życia. W rozporządzeniu na temat pomocy finansowej nie ma wzmianki o progach dochodowych – każdy więc może starać się o uzyskanie wsparcia finansowego. Jedynie na pomoc taką nie mogą liczyć dzieci uczęszczające do przedszkola oraz studenci.

300 zł dla dziecka: Jak to działa?

Świadczenie „Dobry Start”, czyli 300 złotych na wyprawkę dla dziecka działa nieco inaczej niż znane wszystkim 500+. Tu nie ma takich wymogów i wyprawkę tę dostaje każdy, kto złoży odpowiedni wniosek. Co więcej, świadczenie to jest zwolnione z podatku i nie podlega ani egzekucji ani też wliczeniu do dochodu przy ustalaniu świadczeń. O pieniądze możne wnioskować rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, rodzina zastępcza lub nawet sama osoba ucząca się, o ile jest pełnoletnia, utrzymuje się sama i tak jak zostało to określone na początku, kontynuuje swoją edukację, która rozpoczęła się przed osiągnięciem pełnoletności.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku w lipcu bądź sierpniu, wypłata świadczenia powinna nastąpić do 30 września. Złożenie wniosku we wrześniu, sprawia że na pieniądze można czekać nawet do dwóch miesięcy.