Silesion.PL

serwis informacyjny

Zabezpieczenia przed drapieżnikami trafiają do hodowców z powiatów żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego

Zabezpieczenia przed drapieżnikami trafiają do hodowców z powiatów żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego

Hodowcy z powiatu żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego drugi rok z rzędu otrzymują wsparcie w ochronie przed dużymi drapieżnikami. Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w ostatnich dniach przekazali sprzęt chroniący zwierzęta gospodarskie. Zakup zabezpieczeń został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pracownicy RDOŚ Katowice przekazują hodowcom z południowej części województwa śląskiego zestawy do ochrony zwierząt gospodarskich przed drapieżnikami – głównie przed wilkami. Rozdysponowane są elektryzatory wraz z elementami ogrodzeń, fladry i urządzenia do odstraszania drapieżników.

Hodowcy zwierząt, których gospodarstwa położone są na terenach, gdzie występują duże ssaki drapieżne, takie jak wilk, ryś, czy niedźwiedź brunatny, mogą liczyć na nasze wsparcie. Jest to możliwe dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejpodkreśla Przemysław Skrzypiec, Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.

Liczba szkód spowodowanych przez drapieżniki w ostatnich latach znacznie zmalała. Spadek ten związany jest przede wszystkim z rosnącą świadomością hodowców w zakresie sposobów ochrony swoich stad.

Ochrona drapieżników poprzez wsparcie hodowców

Zakup zabezpieczeń realizowany jest w ramach projektu „Ochrona dużych drapieżników: niedźwiedzia brunatnego, wilka i rysia w południowej części województwa śląskiego” realizowanego przez RDOŚ Katowice w latach 2021-2023. Całkowity koszt zadania wynosi 225 tys. zł. Środki na jego realizację pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zabezpieczenia przed drapieżnikami trafiają do hodowców z powiatów żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego 2023

Celem jest poprawa stanu ochrony populacji dużych drapieżników na południu Polski poprzez ograniczenie występowania sytuacji konfliktowych między zwierzętami a człowiekiem i przeciwdziałanie ewentualnym szkodom wyrządzonym przez drapieżniki.

Zadanie jest realizowane w województwie śląskim na terenie powiatu żywieckiego w gminach – Jeleśnia, Koszarawa, Świnna, Radziechowy, Wieprz, Węgierska Górka, Milówka, Rajcza, Ujsoły, Łodygowice, Lipowa, Ślemień, Gilowice, Łękawica; w powiecie bielskim w gminach: Porąbka, Czernichów, Wilkowice, Buczkowice, Szczyrk, Jaworze – oraz w powiecie cieszyńskim w gminach – Istebna, Wisła, Ustroń, Goleszów, Brenna.

Na obszarze przedsięwzięcia znajdują się tereny chronione w ramach obszarów Natura 2000, a także Park Krajobrazowy Beskidu Małego, Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego i Żywiecki Park Krajobrazowy.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024