Silesion.PL

serwis informacyjny

Nowa estakada w Skoczowie coraz bliżej

Nowa estakada w Skoczowie - wizualizacja

Przebudowa estakady w Skoczowie, będąca jednym z najbardziej wymagających przedsięwzięć infrastrukturalnych, zbliża się do realizacji. Po długim procesie uzgodnień i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, Główny Inspektorat Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dokonał wyboru jednej z trzech koncepcji przebudowy.

Nowa estakada w Skoczowie – wizualizacja ronda

Proces ten obejmował szereg istotnych etapów, począwszy od zawarcia porozumienia z GDDKiA i Zarządem Dróg Wojewódzkich, poprzez opracowanie map do celów projektowych oraz analizę ruchu i techniczną i geologiczną. Następnie przeprowadzono audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla każdej z koncepcji, ustalono warunki geotechniczne posadowienia oraz wykonano badania podłoża gruntowego, zgodnie z wymogami GDDKiA.

Nowa estakada w Skoczowie w kierunku Wisły – wizualizacja

Kolejne etapy dotyczyły uzgodnień, w ramach których opracowano dokumentacje geodezyjną, kartograficzną i związane z regulacją gruntów, uzyskano zatwierdzenie dokumentacji do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Przedsięwzięcia oraz opracowano projekt Docelowej Organizacji Ruchu. Istotne było również uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgodnienie projektów geotechnicznego i budowlanego.

Nowa estakada w Skoczowie – rondo z wjazdem do miasta – wizualizacja

Obecnie projekt znajduje się w etapie przygotowań do przetargu, który obejmuje m.in. uzgodnienia specyfikacji warunków technicznych, uzyskanie decyzji ZRID oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Po zakończeniu tych działań rozpocznie się proces przetargowy.

Przebudowa estakady w Skoczowie stanowi istotny krok w rozwoju infrastruktury drogowej tego regionu. Realizacja projektu zapewni poprawę bezpieczeństwa oraz płynność ruchu drogowego, przyczyniając się do komfortu i wygody mieszkańców oraz użytkowników dróg.

ETAP KONCEPCJI:

 • Zawarcie porozumienia z GDDKiA i ZDW w sprawie przygotowania i realizacji budowy estakady w Skoczowie
 • Opracowanie mapy do celów projektowych
 • Pomiar i analiza ruchu
 • Analizy techniczne i geologiczne do etapu koncepcji
 • Opracowanie 3 koncepcji wariantowych
 • Audyt BRD dla każdej koncepcji
 • Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia
 • Opinia geotechniczna
 • Opracowanie projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej
 • Badania podłoża (47 odwiertów próbkowych – wymóg w GDDKiA)
 • Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • Opiniowanie i wybór koncepcji przez GDDKiA
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • Opracowanie wniosku do Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych przedsięwzięcia
 • Opracowanie materiałów do audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla wybranej koncepcji

ETAP UZGODNIEŃ:

 • Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z regulacją gruntów
 • Opracowanie, opiniowanie i zatwierdzenie dokumentacji do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Przedsięwzięcia
 • Opracowanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu; uzgodnienia z GDDKiA
 • Uzgodnienia założeń projektu z gestorami sieci (ok. 15 uzgodnień).
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego
 • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
 • Opracowanie i uzgodnienie projektu geotechnicznego
 • Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego

ETAP ZATWIERDZEŃ:

 • Przeprowadzenie audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Opracowanie projektu wykonawczego
 • Uzgodnienia w GDDKiA
 • Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej
 • Złożenie wniosku o wydanie ZRID

ETAP PRZYGOTOWANIA PRZETARGU:

 • Uzgodnienia specyfiki warunków technicznych w projekcie
 • Uzyskanie decyzji ZRID
 • Opracowanie Kosztorysu inwestorskiego do przetargu
 • Uzgodnienie kosztorysu, opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji przetargowej

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024