Czytasz: Relacja ze strajku. Minuta po minucie
Najwcześniej do strajku przyłączył się Chorzów. Potem dołączyło Zabrze i kolejne miasta.

 

16.54 - Katowice, Gimnazjum nr 1 niemal w całości przystąpiło do strajku, który poparli rodzice. W szkole obecnych było tylko kilkoro uczniów.

 

16:00 - Jesteśmy wdzięczni rodzicom, ponieważ w szkołach i przedszkolach praktycznie nie było dzieci. Rodzice uszanowali naszą prośbę. Do tej pory strajk przebiega spokojnie, nie było też żadnych interwencji policji, czy telefonów z kuratorium. Protrest potrwa u nas do 22:00 – mówi w rozmowie z Silesion.pl Ewa Niedbała, przewodnicząca ZNP Oddział w Chorzowie.

ZNP Oddział Chorzów

15:44 - Organizacje nauczycieli z całego świata wspierają polski protest.

13:50 - ZNP ogłasza - 10 kwietnia Ogólnopolski Strajk Rodziców.

 

11:30 - Konferencja prasowa Sławomira Broniarz, prezesa ZNP

 

10:55 - Premier Beata Szydło w „Sygnałach Dnia'' o dzisiejszym proteście nauczycieli.

10.50 - Zabrze, trwa protest w Zespole Szkół nr 42 

 

 

Relacja ze strajku w Szopienicach 

Do piątkowego strajku w Gimnazjum nr 13 w Katowicach-Szopienicach przystąpił0 24 spośród 33 pracowników szkoły.

- Wiemy, że reformy pani minister Zalewskiej nie da się już zatrzymać, nie walczymy nawet o podwyżki, chcemy gwarancji warunków pracy – mówi Milena Nocoń, nauczycielka wychowania fizycznego i przewodnicząca ogniska ZNP przy tutejszej szkole.

 

Nauczyciele w oknach kilku klas rozwiesili banery informujące o strajku. „GIM 13 forever” - brzmi jeden z nich. - Jesteśmy emocjonalnie związani z naszą szkołą. Niedawno przeszła remont elewacji, a jak na szkołę sportową przystało – nasza jest naprawdę dobrze wyposażona – podkreślają nauczyciel i pokazują na kilka rzędów pucharów ustawionych na półkach tuż przy wejściu do budynku. 

Od 1 września w tutejszych murach działać ma część pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 44. - W naszym budynku uczyć się mają wyższe klasy – podkreśla Krzysztof Nowosielski, dyrektor obecnego Gimnazjum nr 13. I choć piątkowym, organizowany przez związki strajk nauczycieli, był formalnie skierowany przeciw dyrekcji szkoły, przyznawał, że sercem jest ze swoimi nauczycielami. Zapewniał równocześnie, że na strajku nie cierpią rodzice.

- Mamy z nimi świetny kontakt. Rano nie zjawił się praktycznie żadnej uczeń, ale gdyby któryś z rodziców miał problem, musiałby iść do pracy i nie chciałby zostawiać swojego dziecka w szkole – są nauczyciele wytypowani do opieki nam takimi uczniami – zaręczał dyrektor.

Nauczyciele w czasie strajku zebrali się za to w pokoju nauczycielskim. Siedmiu z nich – ci którzy do strajku nie chcieli się włączyć – przebywali w sali lekcyjnej, gdzie zaplanowano zajęcia dla uczniów, którzy w piątek zjawią się w szkole. - Boli nas fakt, że nie jesteśmy jednomyślni – nie ukrywała Milena Nocoń. Wyjaśniała, że kilkoro nauczycieli zdecydowało się w piątek pracować głowie ze względów światopoglądowych i finansowych. - Za strajk będziemy mieli odliczone z pensji – tłumaczyła nauczycielka.

 

9.10 - Katowice: z informacji ZNP w Katowicach, do strajku przyłączyło się 60 placówek. W szkołach jest niewielu uczniów - mówi prezes ZNP w Katowicach Jerzy Szmajda. Jego zdaniem rodzice rozumieją postulaty związkowców i popierają taką formę protestu.  

9.05 - Katowice-Szopienice, Gimnazjum nr 13. Od rana trwa protest nauczucieli, którzy nie zgadzja się na likwidację szkoły. 

 9.00 - Katowice, Gimnzjum nr 10. Strajkuje część załogi, mimo to lekcje odbywaja sie normaalnir. Prowadzone są przez nauczycieli, którzy nie przyłączyli się do strajku. 

8.55 - Katowice, Szkoła Podstawowa nr 31. Do dziesiejszego protestu przyłączyło się 60 procent załogi. W szkole jest kilkoro uczniów. Lekce sie nie odbywaja, dzieci przebywają na świetlicy.

8.50 - wśród placówek, które nie strajkują 31 marca jest m.in. Zespół Szkół nr 4 w Jaworznie. Zajęcia w placówce odbywają się normalnie wg. planu. 

 

8.50 - Szkoła Podstawowa nr 15, Ruda Śląska. Do dziesiejszego strajku przyłączyło się w szkole 55 pracowników. W szkole jest kilkoro uczniów. 

8.44 - Szkoła Podstawowa nr 23 w Rudzie Ślaskiej. Więcej niż połowa pracowników szkoły zastrajkowała. Do szkoły przyszedł jeden uczeń, który przebywa w świetlicy szkoły.

8.34 - strajkują nauczyciele gimnazjum nr 21 im. Noblistów Polskich w Zabrzu.


Dziś – 31 marca, na terenie Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego (teren całego woj. śląskiego) strajkują zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni (administracja i obsługa). Jako pierwsi przystąpili do strajku o godz. 5.00 pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie.

Już zgłosili początek strajku pracownicy szkół i placówek oświatowych z Rudy Śląskiej, Zawiercia, Katowic, Sosnowca i wpływają kolejne meldunki o strajku.

Pozdrawiam wszystkich strajkujących i tych, którzy wspierają strajk. Dziękuję rodzicom za wyrozumiałość.

Jadwiga Aleksandra Rezler
Prezes Okręgu Śląskiego ZNP


- Dąbrowa Zielona , strajk w dwóch placówkach, tym samym strajk objął sto procent placówek

8.10 - Kamienica Polska,  strajkują trzy placówki oświatowe 

8.00 - Łazy - cztery placówki strajkują, dyrektora jednek ze szkół nie powiadomiła rodziców o proteście, zastraszała nauczycieli, aby zrezygnowali ze strajku. Mimo to kilka osób zdecydowało się na strajk.

7.10 - Czeladź  strajk w 11 placówkach na terenie miasta

Od 6.00 do 18.00 -  strajkować będą nauczyciele i pracownicy placówek w Rudzie Ślaskiej. Tam do strajku przyłączy się 46 szkół i przedszkoli, czyli wszystkie, które w referendum zadeklarowały taka formę protestu 

6.00 - Sosnowiec jako kolejne miasto dołacza do strajku 

5.00 rano - najwcześniej do strajku przystapił Chorzów. Pracownicy niepedagogiczni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

866 placówek edukacyjnych na Śląsku opowiedziało się w referendum za strajkiem. Strajkują szkoły w całym kraju, w większości od godz. 7.30 do 15.30.

STRAJK W SZKOŁACH 31 MARCA

Decyzję o przeprowadzeniu 31 marca ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął na początku miesiąca. ZNP domaga się deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień ani nauczycieli, ani pozostałych pracowników, i że do tego czasu żadnemu z nich warunki pracy nie zmienią się na niekorzyść, nie zostanie im też obniżone wynagrodzenie. Związek chce również podniesienia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli o 10 proc.

Jaka faktycznie będzie frekwencja strajkowa? Wg. informacji zebranych przez ZNP, na 2211 szkół i przedszkoli w województwie śląskim, 866 placówek zadeklarowało swój udział w strajku.

NA CZYM Polega STRAJK W SZKOŁACH?

Strajk będzie polegał na tym, że pracownicy, którzy w nim uczestniczą nie wykonują żadnych czynności: administracyjnych, opiekuńczych, dydaktycznych, wychowawczych. Będą przebywać na terenie szkoły, ale nie poprowadzą żadnych zajęć.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska, pytana o zaplanowany na 31 marca strajk wielokrotnie podkreślała, że nie jest stroną tego sporu zbiorowego. Zaznaczała, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r., stroną sporu zbiorowego jest bezpośredni pracodawca, czyli nie jest nim ani samorząd, ani MEN. Bezpośrednim pracodawcą nauczyciela jest dyrektor jego szkoły.

Czytaj więcej