#w szpitalu zmarł bezdomny

Zmiana kategorii na: Legendarny Śląski
Tak zmieniam