Silesion.PL

serwis informacyjny

Pierwszy w Polsce obszar ciemnego nieba znajduje sie w naszych Beskidach

Gwiezdziste niebo noca

Gwiezdziste niebo noca

Tak, to prawda! Pierwszy w Polsce obszar chronionego ciemnego nieba został utworzony w Beskidzie Śląskim w 2014 roku. Obszar ten nazywa się “Park Gwiazd Beskidu Śląskiego” i zajmuje powierzchnię ponad 200 km². Jego celem jest ochrona ciemnego nieba oraz promowanie astronomii i edukacji ekologicznej. Działania podejmowane w ramach Parku mają na celu zminimalizowanie zanieczyszczenia świetlnego i zapewnienie odpowiednich warunków do obserwacji nieba.

Obszary ochrony ciemnego nieba (ang. Dark Sky Reserve lub Dark Sky Park) to obszary geograficzne, które są szczególnie chronione przed zanieczyszczeniem świetlnym w celu zachowania ciemnego nieba.

Takie obszary są zazwyczaj wybierane na podstawie kryteriów określających poziom zanieczyszczenia światłem oraz jakość nocnego nieba. Często obejmują one tereny chronione, takie jak parki narodowe, rezerwaty przyrody lub obszary o wysokim walorze krajobrazowym.

Celem takiego rezerwatu jest ochrona ciemnego nieba, a tym samym zachowanie niezakłóconych warunków do obserwacji nocnego nieba. Obszary te są także przeznaczone do celów edukacyjnych i turystycznych, a promowanie astronomii i ekologii są jednymi z ważniejszych celów takiej ochrony.

W obszarach chronionych ciemnego nieba, wprowadza się specjalne zasady oświetlenia, takie jak stosowanie żarówek o niskiej mocy, kierowanie światła na dół lub ograniczenie czasu pracy oświetlenia. W ten sposób minimalizuje się ilość światła emitowanego w niebo i zachowuje ciemne niebo.

Takie obszary ochrony ciemnego nieba są coraz popularniejsze na całym świecie, ponieważ coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z korzyści zachowania ciemnego nieba dla zdrowia człowieka, środowiska naturalnego i nauki.

W Polsce istnieje kilka obszarów chronionego ciemnego nieba, których celem jest ochrona nocnego nieba przed zanieczyszczeniem świetlnym. Oto kilka z nich:

  1. Park Gwiazd Beskidu Śląskiego – utworzony w 2014 roku, znajduje się w Beskidzie Śląskim i zajmuje powierzchnię ponad 200 km².
  2. Obszar Ciemnego Nieba Borów Tucholskich – powstał w 2015 roku i obejmuje obszar około 770 km². Znajduje się na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
  3. Park Ciemnej Nieba Bieszczady – utworzony w 2018 roku, obejmuje obszar ponad 200 km² na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
  4. Obszar Ciemnego Nieba Karkonosze – powstał w 2020 roku, obejmuje obszar ponad 300 km² na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego.
  5. Obszar Ciemnego Nieba Góry Stołowe – utworzony w 2020 roku, zajmuje powierzchnię ponad 100 km² i obejmuje tereny Gór Stołowych.

Wszystkie te obszary są objęte ochroną prawno-administracyjną i ich celem jest ochrona ciemnego nieba, promowanie astronomii i edukacji ekologicznej oraz minimalizowanie zanieczyszczenia świetlnego.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024