Silesion.PL

serwis informacyjny

Podsumowanie Śląskiego Pakietu dla Turystyki w Wiśle

Podsumowanie Slaskiego Pakietu dla Turystyki w Wisle

Podsumowanie Slaskiego Pakietu dla Turystyki w Wisle

Ponad 39 mln dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw oraz 3,5 mln złotych na wsparcie wydarzeń, marek i produktów turystycznych. W Wiśle, na terenie klubu Basenova w kompleksie Basenów Wisła zaprezentowane zostały efekty programów pomocowych wdrożonych w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki.

Podczas spotkania 4 kwietnia, którego gospodarzem byli Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża oraz burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok zostały przedstawione etapy Pakietu uwzględniające pomoc dla gmin z obszaru w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim, Beskidzie Żywieckim, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz VII Filaru, który obejmował dotacje w maksymalnej wysokości 500 tys. złotych dla mikro i małych firm.

 – W 2020 uruchomiliśmy pierwszy konkurs, który dzięki negocjacjom Zarządu Województwa z Komisją Europejską udało się zrealizować na zmienionych zasadach, co pozwoliło nam na dofinansowanie przedsiębiorstw dotkniętych pandemią – nabór skierowany na inwestycje nie przewidywał praktycznie żadnych ograniczeń. Konkurs w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki miał na celu wsparcie przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami pandemii, których działalność była mocno ograniczona w wyniku wprowadzonych obostrzeń. Dziś możemy powiedzieć, że faktycznie wypełnił on lukę związaną z potrzebami inwestycyjnymi branży, która korzystając z rządowego wsparcia walczyła o utrzymanie zatrudnienia, jednak często pozostawała bez perspektyw na dalszy rozwój i wzmocnienie konkurencyjności – podkreślał Wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 czyli nasze fundusze unijne, które mieliśmy do dyspozycji bardzo mocno określał ramy, w jakich wolno udzielać wsparcia – innowacje, prace badawcze, wdrożeniowe, promocja zagraniczna. Na projekty inwestycyjne podnoszące konkurencyjność praktycznie nie było miejsca. W momencie wystąpienia kryzysu zdrowia publicznego konieczna była weryfikacja zapisów Programu, by pomóc w przetrwaniu tego trudnego, zaskakującego dla wszystkich czasu – relacjonował Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

O tym, jak Pakiet wspierał inicjatywy gmin na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej mówił nadzorujący całość działań dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wojciech Dziąbek, którego prezentację odnośnie pozyskanego dofinansowania uzupełniły informacje burmistrza miasta Wisła Tomasza Bujoka.

Podczas spotkania zostały wręczone umowy na realizację projektów wybranych w konkursie “Inwestycje w MŚP”. Dokument odebrała m.in. Aleksandra Łękawa reprezentująca Biuro Turystyczno-Handlowe “Beskid-Tour”, które dzięki dotacji sięgającej prawie 500 tys. złotych stworzy Aparthostel w zabytkowej kamienicy w centrum Bielska-Białej.

Ponad 39 mln złotych pozyskane przez wnioskodawców przyczyni się do rozbudowy zaplecza, wprowadzenie nowych, atrakcyjnych usług, poprawę bezpieczeństwa zarówno gości jak i pracowników obiektów hotelowych czy restauracyjnych, a w konsekwencji wzmocni również pozycję naszego regionu jako miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym.

Dziękujemy za dostrzeżenie naszych potrzeb i kłopotów podczas lockdownu. Dotacja jest dla nas istotnym impulsem do rozwoju – mówiła Jadwiga Dobija, która uzyskała dofinansowanie na modernizację kręgielni Kometa w Żywcu.

Ogólna wartość Śląskiego Pakietu dla Turystyki przekroczyła 52,5 mln złotych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024