Czytasz: 700 artystów. Wodzisław folklorem stoi

700 artystów. Wodzisław folklorem stoi

Uczestnikami przeglądu byli gawędziarze, śpiewacy ludowi, grupy śpiewacze, kapele ludowe i podwórkowe oraz ludowe zespoły pieśni i tańca.

Tegoroczna edycja imprezy odbyła się w niedzielę, 22 października. Na scenie Wodzisławskiego Centrum Kultury swe umiejętności zaprezentowało ponad 700 artystów.  

Uczestnikami przeglądu byli gawędziarze, śpiewacy ludowi, grupy śpiewacze, kapele ludowe i podwórkowe oraz ludowe zespoły pieśni i tańca. Dodatkową atrakcją był Jarmark Folklorystyczny, na którym nie zabrakło stoisk z biżuterią, rękodziełem i sztuką ludową, a także z regionalnymi przysmakami.

Ciekawe pod względem doboru repertuaru, różnorodne i efektowne występy dostarczyły publice wielu pozytywnych emocji. Jury w składzie: Irena Sauer, Patryk Rutkowski, Marek Herbaczewski oraz Aleksander Smaga nagrodziło najlepsze z nich.

- Duże zainteresowanie kolejną edycją imprezy utwierdza w przekonaniu, że warto organizować takie wydarzenia, stawiając na rozwój grup folklorystycznych - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Wyniki 36. Wodzisławskich Spotkań z Folklorem:

  • W kategorii grupy śpiewacze do 15 lat: I miejsce należy do zespołu Radość z Lędzin, II - do zespołu Akord z Gorzyc, a III - Jagódek z Żor, wyróżnienie otrzymała Muzyczna Akademia Malucha z Gorzyc.
  • W kategorii grupy śpiewacze powyżej 15 lat: I miejsce zdobył Talizman z Pawłowic, II - Małokończanie z Zebrzydowic, przyznano trzy III miejsca dla zespołu Gorzyczanie z Gorzyc, Nadolzianie z Zebrzydowic i Olzanki z Olzy. W tej kategorii przyznano wyróżnienie dla zespołów: Lędzianie, Karolinki, Zybrzidowianki, Melodia, Kobiórzanie.
  • W kategorii gawędziarze powyżej 15 lat I miejsce zdobył Czesław Żemła. II i III miejsca w tej grupie nie przyznano.
  • W kategorii śpiewacy ludowi do 15 lat wyróżnienia otrzymały: Amelia Wójcik, Wiktoria Dudek.
  • W kategorii śpiewacy ludowi powyżej 15 lat I miejsce zdobyła Zofia Przeliorz, II i III miejsca nie przyznano.
  • W kategorii kapela ludowa I miejsce zdobyła Kapela Nadolzianie, II - Kapela z naszego miasteczka - Czerwionka-Leszczyny, III - Kapela z Lędzin.
  • W kategorii ludowe zespoły pieśni i tańca szkoły podstawowe na podium kolejno stanęli: I miejsce Małe Lachy z Nowego Sącza, II - Zespół Chorzów, a III był Zabrzeg Czechowice-Dziedzice. 
  • W tej samej kategorii, ale w grupie gimnazja I był zespół Chorzów, II i III miejsca nie przyznano, zaś wyróżnienie zdobył Ślązaczek z Katowic.
  • W kategorii tej wśród dorosłych I miejsce zdobył ZPiT Beskid Bielsko-Biała, II i III miejsca nie przyznano.

Czytaj więcej