Silesion.PL

serwis informacyjny

Rada Etyki Mediów: materiał TVP o katowickim Załężu naruszał zasady etyki dziennikarskiej

Park Londzina fot UMK

Park Londzina fot UMK

Zgodnie z deklaracjami prezydenta Marcina Krupy do Rady Etyki Mediów została skierowana skarga w związku emisją manipulacyjnego reportażu „Mroczne dzielnice: Załęże”, wyemitowanego przez TVP3 Opole. Rada Etyki Mediów w pełni zgodziła się z opinią prezydenta.

W październiku ubiegłego roku na antenie TVP 3 Opole opublikowany został reportaż „Mroczne dzielnice: Załęże”, który dzielnicę przedstawił jako miejsce niebezpieczne i zdegradowane. – Utworzenie takiego obrazu dzielnicy jest żenującą manipulacją, która krzywdzi przede wszystkim mieszkańców, którzy od wielu lat wspólnie z miastem ciężko pracują, by pokazać, że stereotypy o tej dzielnicy nie są prawdziwe – mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic zapowiadając podjęcie kroków prawnych.

Miasto przygotowało skargę, która trafiła w grudniu ubiegłego roku do Rady Etyki Mediów (REM). Wczoraj, tj. 13 stycznia REM opublikowała swoje stanowisko, w którym uznała, że materiał TVP o katowickim Załężu narusza zasady etyki dziennikarskiej. W uzasadnieniu czytamy: „REM zapoznała się z reportażem będącym przedmiotem skargi i potwierdza zasadność wszystkich zawartych w niej zarzutów. Zdaniem REM, TVP jako nadawca materiału oraz wymienione w skardze osoby naruszyły zapisane w Karcie Etycznej Mediów zasady prawdy, obiektywizmu i pierwszeństwa dobra odbiorcy, która stanowi, że podstawowe prawa czytelników, widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców.”

REM przypomina także w piśmie, że reportaż „Mroczne Dzielnice” przedstawił podobnie nieprawdziwy obraz o wrocławskim Przedmieściu Oławskim: „Także i tam dostrzegła REM działanie w myśl z góry założonej tezy nakazującej pokazywanie jednostronnie krytycznego, a więc nieprawdziwego, obrazu wybranej dla tego celu dzielnicy, stygmatyzującego ją, krzywdzącego dla jej mieszkańców i władz miasta, które robią wiele, by zmieniać poszczególne dzielnice na lepsze. Nie tylko dzielnice są przedmiotem dokonanego przez TVP wyboru, także same miasta – niemal wyłącznie te, których prezydenci nie reprezentują rządzącej w Polsce partii, lub nie deklarują się jako jej zwolennicy. To, zdaniem REM, przejaw kolejnej tezy podpowiadanej przez autorów tej serii reportaży i obrażającej inteligencję widzów TVP – że mroczne dzielnice są tam, gdzie nie rządzi PiS.”

– Bardzo się cieszę, że REM przyznała nam rację – stając po stronie prawdy, faktów i rzetelności dziennikarskiej. To dobra wiadomość dla mieszkańców Załęża, którzy otrzymają jasny sygnał, że program o ich dzielnicy był tylko żałosną manipulacją. Nie ma mojej zgody, by mieszkańcy, czy organizacje pozarządowe działające na rzecz dzielnicy, były krzywdzone i wykorzystywane w pseudo-reportażu – podkreśla prezydent Marcin Krupa. – Mam nadzieję, że opinię REM będziemy mogli wykorzystać w dalszych działaniach w tej sprawie. Wspólnie z prawnikami przeanalizujemy możliwość podjęcie kolejnych kroków – mówi prezydent Marcin Krupa.

Warto przypomnieć, że w dzielnicy Załęże w ostatnich latach zrealizowano rewitalizację placu Londzina, powstał wodny plac zabaw, a także są realizowane inicjatywy podmiotów sektora NGO, które odmieniają Załęże, jak Klub Wysoki Zamek, czy działalność Domu Aniołów Stróżów. Dla dzielnicy powstał Zintegrowany program rewitalizacji, który dofinansowany był z środków unijnych. Zaangażowanie mieszkańców w życie dzielnicy jest widoczne podczas cyklicznych obchodów dni dzielnicy.

źródło:katowice.eu

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author