Silesion.PL

serwis informacyjny

Pojęcie wytrzymałości człowieka jako jednej z cech motorycznych

We współczesnych grach zespołowych, energia wkładana w trening, wymaga działania przemyślanego i dostosowanego do danej dyscypliny sportowej. Każdy ze sportów zespołowych powinien mieć optymalny dla siebie model energetyczny.

Trening sportowy w dzisiejszych czasach, wstępuję na drogę ekspresyjnego osiągania mistrzostwa sportowego, w której przede wszystkim o końcowym wyniku decyduję jakość wykonywanej pracy podczas jednostek treningowych, a nie jak może się wydawać – ich ilość.

W sportach zespołowych na najwyższym szczeblu na umiejętności i efektywność zawodnika wpływa wiele czynników, należą one do dyscyplin które łączą wysiłek fizyczny z pracą umysłową, która determinuje sprawność psychomotoryczną. Aby wspinać się na wyżyny i odnosić sukces jeden jak i drugi komponent musi być na odpowiednio dużej gotowości funkcjonalnej.

W uprawianiu przeróżnych dyscyplin sportowych wytrzymałość stanowi nieodłączny element przygotowania sprawnościowego. Nazwa ‘wytrzymałość’ często jest zastępowana bardziej uznaną ‘kondycją fizyczną’. Wytrzymałość jest jedną z głównych cech do podejmowania pracy i jej realizacji w procesie treningowym oraz do udziału w walce sportowej. Obrazuję ją zdolność do wykonywania długotrwałego wysiłku (przy obligowanej intensywności) niezbędna do utrzymania najwyższej efektywności pracy i utrzymywania podwyższonej odporności na wycieńczenie które nie jest zależne od warunków zewnętrznych w środowisku.

Lakonicznie można ją nazwać jako odporność organizmu na znużenie wywołane wysiłkiem fizycznym.
Wytrzymałość jest istotą wielu czynników natury psychicznej, środowiskowej i biologicznej.

Określają ją elementy:
• Psychologiczne – zwyciężanie zmęczenia, motywacje
• Fizjologiczne – siła określonego zespołu mięśni, zasoby energetyczne: glikogen, ATP, aktywność tlenowa, krążenia obwodowe, zabieg oddychania, objętośc wyrzutowa serca, umiejętność transportu tlenu przez krew

Podstawą skutecznego poczynania piłkarza podczas meczu, są umiejętności piłkarskie. Następnie wysoka dyspozycja wytrzymałościowa determinuję wyższy poziom zdolności piłkarskich, nie zapominajmy również o innych dyspozycjach motorycznych jak szybkość, siła czy koordynacja które są tak samo ważne w poczynaniach sportów wyczynowych.

Wysoki poziom wytrzymałości przychyla się na rozwinięcie dużej aktywności podczas meczu i trzymanie jej przez dłuższy okres gry. Stanowi fundament pod wyniosłą i stabilną formę sportową.
Wydłuża okres komfortu psychomotorycznego, co wpływa na utrzymanie dużych zaleceń techniczno-taktycznych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024