Silesion.PL

serwis informacyjny

Komunikat w sprawie sekcji Legia Tenis

Legia Tenis

Legia Tenis

W dniu 25.02.2022 Legia Warszawa przesłała do Miasta szczegółową informację, w której opisała stan faktyczny i prawny dotyczący kortów Legii. Pomimo pełnej przejrzystości działań oraz zgodności z umowami, Legia w imię dobrych relacji z miastem Warszawa, jak również kontynuacji rozwoju projektu tenisowego, odpowiedziała pozytywnie na prośbę władz m.st. Warszawy oraz Komisji Sportu, Rekreacji i Turystki Rady Miasta st. Warszawy w kwestii struktury właścicielskiej Legia Tenis.

Decyzja jest efektem dialogu z władzami Miasta i woli dalszej bliskiej współpracy przy rozwoju ośrodka tenisowego przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie. Podkreślamy, że zbycie udziałów w Legii Tenis nastąpiło zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującym oraz umową dzierżawy, a cena udziałów została ustalona zgodnie z wyceną profesjonalnego oraz niezależnego podmiotu tj. Grant Thornton. Zmiana ta miała na celu umożliwienie piłkarskiej sekcji Legii Warszawa koncentracji na własnej bieżącej działalności, a Legii Tenis na wyzwaniach związanych z działalnością tenisową, w tym modernizacją Kortów Legii.

W trakcie ponad 18-miesięcznych negocjacji z m.st. Warszawa kwestia zmian właścicielskich w Legia Tenis nigdy nie była przedmiotem poczynionych ustaleń. Zgodnie z umową dzierżawy zmiana właścicielska w Legii Tenis nie wymagała zgody m.st. Warszawa i nie wpłynęła na prowadzenie przez Legię Tenis swojej działalności, w tym realizację celów wskazanych zarówno w umowie dzierżawy, jak i w uzasadnieniu do uchwały Rady m.st. Warszawy.

Legia Tenis realizuje cele wskazane zarówno w umowie dzierżawy, jak i w uzasadnieniu do uchwały Rady m.st. Warszawy. Należy podkreślić, że systematycznie realizujemy koncepcję rozwoju Kortów Legii przedstawioną m.st. Warszawa i radnym przy okazji podjęcia uchwały dot. Kortów Legii. Uruchomione zostało amatorskie szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu legijnych szkółek, prowadzone jest szkolenie profesjonalne na poziomie zawodniczym, w tym kształcenie i rozwój zawodników o potencjale międzynarodowych, a w sierpniu 2021 roku zorganizowano prestiżowy turniej tenisowy BNP Paribas Polish Cup rangi ATP tj. pierwszą imprezę tenisową tej rangi w Warszawie od lat, w której wzięło udział wielu graczy ze ścisłej czołówki tenisa. Dodatkowo działa również trening amatorski dla dorosłych i uruchomiona została działalność w zakresie fizjoterapii oraz treningu funkcjonalnego.

Liczymy, że przejrzyste standardy, które są fundamentem naszej działalność, jak również dzisiejsza decyzja umożliwią kontynuację dotychczasowej dobrej współpracy w zakresie rozwoju Kortów Legii.

Do końca marca wraz z miejskim partnerem klubu tj. Aktywną Warszawą powinien zostać wspólnie wypracowany model rozwoju Kortów Legii, który uwzględni wspólnie uzgodnioną strukturę finansowania prac modernizacyjnych realizowanych przez Legia Tenis na Kortach Legii, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024