Silesion.PL

serwis informacyjny

Wspomnienia podporucznika Kazimierza Gurbiela w 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino.

Polscy i brytyjscy żołnierze w ruinach opactwa na szczycie Monte Cassino. Maj 1944. Źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe

W 2024 roku przypada 80. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Z tej okazji Instytut De Republica wydał książkę „Moja droga do Monte Cassino. Wspomnienia” autorstwa podporucznika Kazimierza Gurbiela. To już kolejna pozycja z serii „Rękopis odnaleziony” Instytutu De Republica, w ramach której publikowane są nieznane dotąd odręczne zapiski osób mających mniejszy lub większy wkład w historią Polski.

„Moja droga do Monte Cassino. Wspomnienia” to historia zapomnianego bohatera, podporucznika Kazimierza Gurbiela, który trafił na karty historii oręża polskiego jako dowódca 12. Pułku Ułanów Podolskich w armii generała Andersa. Żołnierze wspomnianej grupy zasłynęli tym, że 18 maja 1944 roku wkroczył do klasztoru Monte Cassino, gdzie zawiesili polską flagę.

We wstępie autor napisał:

Po 42 latach, dopingowany i zachęcany przez wielu przyjaciół, przełożonych, historyków itd., czując, że niedługo trzeba już odejść, uległem wreszcie tym głosom i 10 stycznia 1987 roku rozpocząłem pisanie swych wspomnień z lat wojny.”

Na kolejnych stronach książki zaznaczył, że historia żołnierza, którą opowiada, jest fragmentem jego własnego życiorysu, a równocześnie historią wielu tysięcy polskich żołnierzy – tułaczy.

Opisuję ja dlatego, że wtedy 18 V 1944 r. stałem się, mimo woli, symbolem tej wielkiej bitwy, oraz że dzięki Opatrzności udało mi się szczęśliwie przeżyć.”

Okładka Moja droga do Monte Cassino. Wspomnienia

„Moja droga do Monte Cassino. Wspomnienia” została spisana przez Kazimierza Gurbiela w Przemyślu w 1987 roku. Maszynopis został przekazany przez autora do Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1988 roku. Wydana przez Instytut De Republica publikacja jest wiernym przedrukiem autografu z niewielkimi ingerencjami edytorskimi ograniczającymi się do uwspółcześnienia interpunkcji oraz ortografii. Wydanie zostało opatrzone przypisami autorskimi, tekstowymi oraz rzeczowymi.

Instytut De Republica został powołany w 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowią platformę wymiany opinii naukowców i badaczy. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów. Instytut De Republica jest nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla tak niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024