Silesion.PL

serwis informacyjny

Amazon zmodernizował 5 Kindlotek w województwie śląskim

To kolejny rok, w którym Amazon aktywnie wspierał rozwój dzieci i młodzieży, łącząc edukację z technologią. Filarem tych działań była modernizacja i doposażenie 37 Kindlotek w całej Polsce – 5 z nich znajduje się w województwie śląskim. Są to miejsca zapewniające uczniom dostęp do nowoczesnych pomocy naukowych oraz zajęć dydaktycznych wspomagających rozwój kompetencji STEM.

Wspieranie nauki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży to kluczowy aspekt zaangażowania społecznego Amazon w naszym kraju. Jednym z najważniejszych projektów są Kindloteki, czyli miejsca, w których najmłodsi mogą korzystać z książek i pomocy naukowych w towarzystwie nowych technologii, w tym m.in. czytników Kindle, tabletów i robotów. Placówki są uruchamiane od 2019 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. W ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 37 Kindlotek przeszło modernizację i zostało doposażonych w nowoczesny sprzęt. 5 z nich znajduje się w województwie śląskim w następujących placówkach:

  • Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie,
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu,
  • Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu,
  • Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

Obecnie w Polsce działa 79 Kindlotek STEM – głównie w szkołach, domach kultury i bibliotekach publicznych. Wszystko po to, aby dzieci i młodzież mogły rozwijać kompetencje przyszłości w standardzie STEM, który łączy w sobie elementy nauki, techniki, inżynierii i matematyki.

Kindloteki to nasz sztandarowy projekt, który nieustannie unowocześniamy. Chcemy, aby te wyjątkowe przestrzenie dostarczały dzieciom i młodzieży jak najlepsze możliwości nauki. W minionym roku do 37 Kindlotek w całej Polsce łącznie trafiło ponad 250 sztuk nowoczesnego sprzętu, w tym robotów, telewizorów czy mat edukacyjnych, które pomogą uczniom w nauce – mówi Barbara Krystosiak, managerka ds. projektów społecznych Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pierwsze spotkanie koordynatorów i koordynatorek Kindlotek

Rozwój Kindlotek nie byłby możliwy do zrealizowania, gdyby nie koordynatorki i koordynatorzy, którzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę z obszaru STEM. Dlatego też w listopadzie 2023 roku Amazon zorganizował „Kindlotekowisko” – pierwszy w historii zlot koordynatorek i koordynatorów programu w Polsce. Ponad 60 osób wzięło udział w prelekcjach i warsztatach, a także wymieniło się własnymi doświadczeniami.

Akcja integracja

Kolejną ważną inicjatywą Amazon, która została zrealizowana w 2023 r. razem ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, jest druga edycja programu „Zdolni Odkrywcy”. Głównym celem przedsięwzięcia było rozwijanie kompetencji przyszłości oraz integracja dzieci z Polski i Ukrainy. W ramach projektu zorganizowane zostały specjalne webinary, które wykorzystując metodę STEM zachęcają do integracji i współpracy pomiędzy dziećmi. W programie przygotowano także osobne spotkania online dla nauczycieli. W ich ramach polscy pedagodzy przeszli kurs kultury i języka ukraińskiego, natomiast ukraińscy dydaktycy uczestniczyli w spotkaniach poświęconych edukacji STEM, cyfrowej i medialnej. Dzięki webinarom prowadzonym po ukraińsku nauczyciele mogli dowiedzieć się, jak metoda STEM może pomóc w codziennej pracy z uczniami.

Za nami bardzo aktywny rok pełen licznych przedsięwzięć, cennych doświadczeń oraz integracji. W Amazon wierzmy, że inwestowanie w edukację dzieci to nie tylko nasz obowiązek społeczny, ale także klucz do budowania lepszej przyszłości. Dlatego z dumą będziemy kontynuować nasze inicjatywy wspierające rozwój edukacyjnypodsumowuje Barbara Krystosiak.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024