Silesion.PL

serwis informacyjny

Wdrażanie nowej organizacji ruchu w Katowicach. Od 4 września prace obejmą kolejne lokalizacje

Trwa wdrażanie nowej organizacji ruchu i dostosowywanie miejsc postojowych do obowiązujących przepisów. Od 4 września wykonawca rozpocznie prace w kolejnych lokalizacjach, gdzie zmienią się zasady parkowania i wymienione zostanie pionowe oraz poziome oznakowanie. Podobnie jak przy poprzednich etapach, mieszkańcy informowani są o działaniach różnymi kanałami.

Łącznie zdemontowanych zostanie ponad 1700 dotychczasowych znaków pionowych, pojawią się 3332 nowe znaki. Prace obejmą też oznakowanie poziome. Wykonawca usunie 8 tys. metrów kwadratowych dotychczasowych znaków i naniesie na ulice prawie 11 300 metrów kwadratowych nowego oznakowania.

Konieczne jest także zadbanie o to, by w miejscach do tego nieprzeznaczonych kierowcy nie mogli pozostawiać swoich pojazdów. Tam, gdzie przestrzeń miejska będzie dawała taką możliwość, zamontowane zostaną m.in. elementy małej architektury, jak stojaki na rowery czy donice z zielenią. W pozostałych miejscach służby skorzystają z innych rozwiązań – barierek oraz słupków.

Należy pamiętać, że wykonanie oznakowania – zwłaszcza poziomego – jest uzależnione również od warunków atmosferycznych. Ponadto wpływ na czas przeprowadzania zmian ma dobra współpraca z mieszkańcami, którzy proszeni są, by w miarę możliwości stosować się do informacji i próśb kierowanych od wykonawców tych prac.

Zmiany w organizacji ruchu dla bezpieczeństwa pieszych

Prawo o ruchu drogowym mówi jasno i jednoznacznie: parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych – w świetle obecnie obowiązujących przepisów – jest niedozwolone. Nieprzestrzeganie tych zasad stwarza realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu z bardzo prostego powodu – poważnie ogranicza widoczność, co sprzyja wypadkom. Niestety część kierowców nie stosuje się do tych zaleceń. Stawiając za cel zaparkowanie jak najbliżej miejsca, do którego zmierzają, nierzadko decydują się na pozostawienie pojazdu tuż przed pasami

Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych, każda zmiana w organizacji ruchu wymusza doprowadzenie stanu obecnego do zgodności z przepisami. Jedną z konsekwencji, jaką niesie ze sobą ten zapis, jest redukcja wszystkich miejsc postojowych znajdujących się w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych. Przepisy te mają zastosowanie nawet w strefach Tempo 30, które zostały wprowadzone właśnie dla bezpieczeństwa i uspokajanie ruchu i od lat sprawdzają się na katowickich ulicach – mówi Dawid Zapała, zastępca dyrektora w Katowickiej Agencji Wydawniczej. Na potrzebę dostosowania infrastruktury drogowej do obecnych przepisów zwracała uwagę policja.

Z myślą o komforcie mieszkańców te obowiązkowe zmiany wprowadzane są razem ze zmianami w polityce parkingowej, tak by zrealizować je w jednym czasie. Pozwala to zminimalizować wpływ prac na płynność ruchu oraz wygodę wszystkich jego uczestników.

Ruch jednokierunkowy na ulicach południowej części Śródmieścia

O wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach Katowic apelowali wielokrotnie mieszkańcy. Argument ten pojawił się także podczas spotkań z mieszkańcami. Na podstawie wniosków z konsultacji podjęto działania zmierzające do wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na fragmentach ulic: Drzymały, Kilińskiego, Stalmacha, Głowackiego, Jordana i PCK. Zmiany te są wprowadzane na wniosek mieszkańców i w celu utrzymania możliwości postoju maksymalnej liczby samochodów po dostosowaniu infrastruktury drogowej do zaleceń policji (wyeliminowanie miejsc parkingowych na 10 m przed i za skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych).

Dzięki wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na wskazanych ulicach zwiększy się powierzchnia, którą można przeznaczyć dla postoju pojazdów, a tym samym uda się zachować znaczną część dotychczasowej liczby miejsc postojowych, pomimo konieczności dostosowania skrzyżowań do wynikających z obowiązujących przepisów zaleceń policji – czyli usunięcia miejsc na 10 m przed i 10 m za skrzyżowaniami. W kilku przypadkach, np. na ul. PCK, Jordana, Rymera czy Głowackiego jedna z krawędzi ulicy zostanie oznaczona znakiem zakazu B-35 z wyłączeniem posiadaczy parkingowej karty mieszkańca, co da możliwość postoju samochodów tylko mieszkańcom strefy płatnego parkowania.

B-35 zakaz postoju

Prace, które rozpoczną się od 4 września

  • • Od 4 września rozpocznie się zmiana organizacji ruchu przy ul. Kilińskiego. Na ulicy zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Kopernika do ul. Poniatowskiego. Zaprojektowanych zostało 110 miejsc postojowych.
  • • Od 4 września rozpocznie się zmiana organizacji ruchu na odcinku ul. PCK. Na ulicy zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Kilińskiego do ul. Skłodowskiej-Curie. Zaprojektowanych zostało 26 miejsc postojowych.
  • • Od 4 września rozpocznie się zmiana organizacji ruchu na odcinku ul. Stalmacha. Na ulicy zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Kilińskiego. Zaprojektowanych zostało 35 miejsc postojowych.
  • • Od 4 września rozpocznie się zmiana organizacji ruchu na ul. Drzymały. Na ulicy zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Kopernika do ul. PCK. Zaprojektowanych zostało 65 miejsc postojowych.
  • • Od 4 września rozpocznie się zmiana organizacji ruchu na ul. Rymera. Na ulicy zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Kościuszki do ul. Skłodowskiej-Curie – będzie odwrócony w relacji do stanu aktualnego. Zaprojektowanych zostało 35 miejsc postojowych.
  • • Od 4 września rozpocznie się zmiana organizacji ruchu na odcinku ul. Jordana. Na odcinku ulicy zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Kościuszki. Zaprojektowane zostały 22 miejsca postojowe.
  • • Od 4 września rozpocznie się zmiana organizacji ruchu na odcinku ul. Głowackiego. Na odcinku ulicy poniżej wjazdu na parking spółdzielni KSM zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w relacji od ul. Poniatowskiego do ul. Jordana. Zaprojektowanych zostało 28 miejsc postojowych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024