Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice: Trwa budowa połączenia drogowego Bogucic z al. Roździeńskiego

Trwa budowa układu drogowego w Strefie Kultury, który będzie łączył Bogucice z al. Roździeńskiego. W związku z tymi pracami wykonawca wyznaczył miejsca wyjazdów z budowy, m.in. w rejonie budynku przy ul. Katowickiej 21. Dlatego też prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na oznaczenia. Budowa to jedno z 6 dużych zadań drogowych realizowanych obecnie w ramach jednej inwestycji, której wartość wynosi 148 mln zł.

Realizowana inwestycja to przedłużenie ul. Dobrowolskiego, które będzie łączyć się z ul. Katowicką za pośrednictwem ronda. Ponadto w tym rejonie zostanie wybudowany dodatkowy odcinek ul. Mieroszewskiego – od skrzyżowania z ul. Bończyka do nowopowstałego przedłużenia ul. Dobrowoskiego. W efekcie dzielnica uzyska nowe połączenie z al. Roździeńskiego, które pozwoli na omijanie ścisłego centrum miasta, co z kolei odciąży ruch w rejonie Ronda im. gen. Jerzego Ziętka.

Realizowana inwestycja wiąże się z kolejnością wyznaczenia miejsc wyjazdu z budowy. Zlokalizowano je przy ulicy Bończyka, Nadgórników, skrzyżowania Góreckiego i Haralda oraz u zbiegu ulic Ordona i Katowickiej, w pobliżu przedszkola miejskiego. Miejsca są oznaczone znakami ostrzegawczymi, natomiast ważne jest, by uczestnicy ruchu mimo to zachowali tam szczególną ostrożność.

Budowany układ drogowy to jedna z sześciu drogowych inwestycji, jakie Katowice realizują w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość tych zadań to w sumie prawie 148 mln zł, ale środki własne z budżetu miasta przeznaczone na ten cel to nieco ponad 32 mln zł, reszta pieniędzy pochodzi z dofinansowania – prawie 86 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład a 30 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Każda z tych inwestycji przyczyni się do podniesienia jakości życia naszych mieszkańców – kierowców, pieszych oraz rowerzystów.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024