Silesion.PL

serwis informacyjny

Totolotek zabierze typerów w grudniu do Meksyku! #NiezłyMeksyk

Środek grudnia, zima zaskoczyła drogowców i Ekstraklasę, a wy w Meksyku?! Da się zrobić 

Wystarczy jedynie trafnie przewidywać wynik niedzielnego meczu reprezentacji Polski z Włochami oraz 4 kolejki LOTTO Ekstraklasy. Będzie to jednocześnie 5 runda turnieju Totolotka w której do wygrania jest 3000 złotych w nagrodach oraz dwa pakiety wyjazdowe do Meksyku.

Wygraj wyjazd do Meksyku

Ranking Najlepszy Typer – Klasyfikacja Generalna

  • Miejsce 1: Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby do Meksyku + nagroda o wartości 300 zł
  • Miejsce 2: Nagroda o wartości 200 zł
  • Miejsce 3: Nagroda o wartości 200 zł
  • Miejsca 4-10: Nagroda o wartości 150 zł
  • Miejsca 11-20: Nagroda o wartości 100 zł

Odpowiedzi na pytania konkursowe należy umieszczać w komentarzu pod postami opublikowanymi na oficjalnym profilu Totolotka na Twitterze w terminie określonym w § 3 i 4 regulaminu na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zamieścić komentarz pod postem konkursowym na oficjalnym koncie Totolotka na Twitterze. Przed meczem reprezentacji Polski z reprezentacją w Włoch w rozgrywkach Ligi Narodów UEFA oraz przed każdą konkursową kolejką LOTTO EKSTRAKLASY (zwaną dla celów konkursowych „ rundą ”) Totolotek opublikuje nowy post konkursowy. Konto uczestnika konkursu „ Niezły Meksyk ” na Twitterze musi posiadać status publiczny.

Jak to ma wyglądać? Mniej więcej tak:

„login, #NiezłyMeksyk, #GÓRKOR 1:0, #JAGLGD 0:1, #LEGZAG 1:1, #MIEPOG 2:0, #ŚLĄCRA 2:2, #WISARK 02, #WPŁLPO 1:2 , #ZSOPIA 2:1

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Niezły Meksyk”, zwanego dalej “Konkursem” jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18b, 02-829 Warszawa. KRS 0000027214, NIP 5240302341, Regon 010333455, zwana dalej “Organizatorem”.

2. Nagrodami konkursowymi są:

Ranking Najlepszy Typer – Klasyfikacja Generalna

Miejsce 1: Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby do Meksyku + nagroda o wartości 300 zł
Miejsce 2: Nagroda o wartości 200 zł
Miejsce 3: Nagroda o wartości 200 zł
Miejsca 4-10: Nagroda o wartości 150 zł
Miejsca 11-20: Nagroda o wartości 100 zł

Ranking Najlepszy Jednostkowy Wynik

Miejsce 1: Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby do Meksyku + nagroda o wartości 300 zł

3. Przez pakiet wyjazdowy należy rozumieć przeloty, transfery, wyżywienie, hotel, wycieczki fakultatywne oraz opiekę pilota. Miastem wylotu oraz przylotu powrotnego jest Warszawa. Warunkiem niezbędnym do realizacji nagrody w postaci wyjazdu do Meksyku jest posiadanie paszportu ważnego minimum 6 miesięcy licząc od dnia wyjazdu.

4. Fundatorem Nagród konkursowych w Konkursie jest TOTOLOTEK S.A.

5. Wyjazd do Meksyku odbędzie się w terminie 9-15 grudnia 2018 roku.

6. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy umieszczać w komentarzu pod postami opublikowanymi na oficjalnym profilu Totolotka na Twitterze w terminie określonym w § 3 i 4 regulaminu na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

8. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, co oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie i prawo do nagród.

9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie pogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

3. Uczestnicy muszą posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać warunki określone w Regulaminie.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zarejestrowanego konta w serwisie Totolotek.pl .

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełniać warunki określone powyżej oraz poprawnie:

a) Zamieścić komentarz pod postem konkursowym na oficjalnym koncie Totolotka na Twitterze. Przed meczem reprezentacji Polski z reprezentacją w Włoch w rozgrywkach Ligi Narodów UEFA oraz przed każdą konkursową kolejką LOTTO EKSTRAKLASY (zwaną dla celów konkursowych „ rundą ”) Totolotek opublikuje nowy post konkursowy. Konto uczestnika konkursu „ Niezły Meksyk ” na Twitterze musi posiadać status publiczny.

b) Wytypować dokładne wyniki przynajmniej jednej kolejki LOTTO EKSTRAKLASY (spośród kolejek konkursowych) bądź meczu reprezentacji Polski (konkurs dotyczy meczu Polska – Włochy w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA).

c) Podać swój login w serwisie Totolotek.pl

d) Wpisać hasztag #NiezłyMeksyk

e) Udostępnić (RT) post konkursowy.

3. Poprzez poprawne wykonanie zadania konkursowego, rozumie się:

a) Wskazanie dokładnego wyniku wszystkich spotkań przynajmniej jednej kolejki LOTTO EKSTRAKLASY (spośród kolejek konkursowych, a więc od 12 do 15 sezonu 2018/19) lub wytypowanie dobrego wyniku meczu Polska – Włochy w ramach Ligi Narodów UEFA , podanie swojego loginu w serwisie Totolotek.pl, podanie hasztagu i udostępnienie postu dalej. Przykładowo na podstawie pierwszej kolejki rundy zasadniczej:

Login Testowy 2018

#NiezłyMeksyk

#GÓRKOR 1:1

#JAGLGD 0:1

#LEGZAG 1:3

#MIEPOG 1:0

#ŚLĄCRA 3:1

#WISARK 0:0

#WPŁLPO 1:2

#ZSOPIA 1:2

4. Uczestnik może wytypować daną rundę tylko raz. Drugi komentarz z typami pod tym samym postem nie będzie brany pod uwagę.

5. Komentarz z typami na daną rundę należy zamieścić przed rozpoczęciem pierwszego meczu. Po tym terminie wszystkie komentarze zostaną uznane jako nieważne.

6. Po publikacji komentarza z typami, Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych edycji.

7. Przesłanie zgłoszenia w sposób określony w niniejszym paragrafie, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika udziału w Konkursie, i oświadczeniem, że jego treść nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia do Konkursu.

§ 4. Szczegółowy Terminarz Konkursu.

1. W terminie od 9 października 2018 roku do 9 listopada 2018 roku włącznie (do godziny rozpoczęcia pierwszego meczu konkursowego), Uczestnik może zamieścić komentarz zgodnie z warunkami opisanymi w § 3 i 4.

2. Organizator wybierze Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w Rankingu Najlepszy Typer – Klasyfikacja Generalna oraz Rankingu Najlepszy Typer Jednostkowy Wynik. Uczestnicy którzy spełniający warunki opisane w § 3. otrzymają nagrody opisane w § 1

a) W Rankingu Najlepszy Typer – Klasyfikacja Generalna nagrodzeni zostaną Uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów łącznie licząc wszystkie pięć rund. Będą brane pod uwagę wszystkie poprawnie oddane typy dotyczące pięciu rund (mecz Polska – Włochy w ramach Ligi Narodów UEFA oraz kolejek od 12 do 15 LOTTO Ekstraklasy sezonu 2018/19).

b) W Rankingu Najlepszy Jednostkowy Wynik nagrodzony zostanie Uczestnik, który zdobył największą liczbę punktów w jednej z czterech rund odpowiadających swoim zakresem kolejkom od 12 do 15 LOTTO Ekstraklasy sezonu 2018/19. Mecz Polska – Włochy w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA jest wyłączony z Rankingu Najlepszy Jednostkowy Wynik. Będą brane pod uwagę wszystkie poprawnie oddane typy dotyczące czterech rund konkursowych.

3. W dniu 16 listopada 2018 roku Organizator opublikuje listę zwycięzców Konkursu na oficjalnym profilu Totolotka na Facebooku i Twitterze.

4. Organizator zastrzega, że szczególną rolę odgrywa zachowanie zasady fair play Uczestników. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad uczciwej rywalizacji. Organizator ma prawo podjąć działania temu przeciwdziałające, włącznie z dyskwalifikacją Uczestnika.

§ 5. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki określone Regulaminem.

2. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się na podstawie:

a) Liczby zgromadzonych punktów za poprawne wytypowanie wyników meczów konkursowych oraz poprawne spełnienie warunków opisanych w § 3

b) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o miejscu zadecyduje data i godzina zamieszczenia pierwszego komentarza z typami.

c) Uczestnik w ramach konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.

d) W przypadku zajęcia miejsca premiowanego nagrodą główną w obu rankingach przez tego samego Uczestnika, nagroda główna w Rankingu Najlepszy Jednostkowy Wynik zostanie przekazana osobie, która zajęła drugie miejsce w Rankingu Najlepszy Typer – Klasyfikacja Generalna.

3. Naliczanie punktów

a) Za wskazanie dokładnego wyniku bramkowego: 3 punkty

b) Za wskazanie wyniku meczu (zwycięstwo gospodarzy, remis, zwycięstwo gości): 1 punkt

c) Pierwsza runda konkursowa obejmująca mecz Polska – Włochy w ramach Ligi Narodów UEFA jest rundą specjalną, a uzyskany wynik na podstawie zasad z § 5 ust. 3a i 3b jest potrajany, a więc uczestnik konkursu w przypadku dobrego wskazania wyniku meczu zamiast 1 pkt otrzyma 3 pkt, natomiast za wskazanie dobrego dokładnego wyniku bramkowego zamiast 3 pkt otrzyma 9 pkt.

4. Organizator w terminie określonym w § 4 niniejszego Regulaminu opublikuje na profilu Facebook oraz Twitter wyniki Konkursu.

5. Zwycięzcy w celu odebrania nagrody muszą skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość e-mail na adres promocje@totolotek.pl w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu opublikowania wyników wraz z deklaracją odbioru nagrody lub rezygnacji z nagrody. W przypadku braku decyzji pozytywnej nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę pretendującą do nagrody w postaci wyjazdu do Meksyku w myśl niniejszego Regulaminu, która ma również 24 godziny na podjęcie decyzji o wyjeździe.

a. Przy kontakcie należy podać login na Totolotek.pl

6. Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest posiadanie ważnego paszportu (minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu) oraz gotowość do wyjazdu w terminie wskazanym w §1

7. Organizator, w przypadku naruszenia zasad Regulaminu, i/lub podejrzenia podejmowania nieuczciwych działań celem wpływu na wyniki konkursu, ma prawo tymczasowo zawiesić prawo Uczestnika do udziału w Konkursie.

8. W razie potwierdzenia okoliczności opisanych w pkt. 4 Organizator ma prawo podjąć decyzję o dyskwalifikacji Uczestnika.

§ 6. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

Ranking Najlepszy Typer – Klasyfikacja Generalna

Miejsce 1: Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby do Meksyku + nagroda o wartości 300 zł
Miejsce 2: Nagroda o wartości 200 zł
Miejsce 3: Nagroda o wartości 200 zł
Miejsca 4-10: Nagroda o wartości 150 zł
Miejsca 11-20: Nagroda o wartości 100 zł

Ranking Najlepszy Jednostkowy Wynik

Miejsce 1: Pakiet wyjazdowy dla jednej osoby do Meksyku + nagroda o wartości 300 zł

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Zwycięzcom nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany przysługującej nagrody na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową, jak również przekazanie innej osobie.

4. W przypadku odmowy skorzystania z przysługującej nagrody przez zwycięskiego Uczestnika, nagroda zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi znajdującemu się na oficjalnej liście z wynikami akcji.

5. W przypadku, gdy wartość przyznanej nagrody rzeczowej przekroczy kwotę 760 zł Organizator Programu zobowiązuje się do przyznania nagrodzonemu Uczestnikowi dodatkowej nagrody pieniężnej. Nagroda pieniężna łącznie z nagrodą rzeczową będzie stanowić całkowitą wartość przyznanej nagrody.

6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 i § 5 oraz § 6 Regulaminu jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który przekaże nagrodę kolejnemu na liście Uczestnikowi.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: reklamacje@totolotek.pl z dopiskiem Reklamacja „Konkurs Totolotek”. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

3. Reklamacje dotyczące nagród należy składać do Organizatora.

§ 8. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Totolotek S. A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawienia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla udziału w Konkursie.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), TOTOLOTEK S.A. oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby umowy niniejszej.

7. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu t.j. 4Business Team Sp. Z o. o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000298732 w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

9. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 9. Postanowienia końcowe.

1.Regulamin Konkursu jest dostępny stronie Totolotek

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023