Silesion.PL

serwis informacyjny

Odbierz powołanie do kadry Fortuny

Najbliższe dni stoją pod znakiem meczów reprezentacji.

Selekcjonerzy wysłali powołania do topowych zawodników, którzy powalczą o zwycięstwa w meczach Ligi Narodów i spotkaniach towarzyskich. Fortuna również chce wybrać drużynę najlepszych z najlepszych i nagrodzić ich za skuteczną grę.

Odbierz powołanie do kadry! 30 graczy z największą liczbą punktów wygra extra nagrody o wartości nawet do 500 zł!

 • Czas trwania promocji: 10-14.10.2018
 • Miejsce: strona internetowa Fortuny oraz aplikacja mobilna Fortuny
 • Oferta: wszystkie zdarzenia z oferty prematch i live
 • Stawka: minimum 10 zł brutto
 • Kupony: SOLO i AKO
 • Kurs minimalny kuponu: 1.6
 • Liczba nagrodzonych: 30 graczy z największą liczbą punktów

Zasady:

 • Dla wygranych kuponów: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x suma kursów zawartych w okresie Promocji zakładów x suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.
 • Dla przegranych kuponów: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.

Nagrody:

 • miejsca od 1 do 10 otrzymają nagrodę rzeczową w postaci przedpłaconej karty do sieci sklepów Media Expert o wartości 500 PLN.
 • miejsca od 11 do 15 otrzymają bonus w wysokości 42 000 punktów FKP, co odpowiada kwocie 300 PLN.
 • miejsca od 16 do 20 otrzymają bonus w wysokości 14 000 punktów FKP, co odpowiada kwocie 100 PLN.
 • miejsca od 21 do 30 otrzymają bonus w wysokości 7 000 punktów FKP, co odpowiada kwocie 50 PLN.
Grafika zawiera błąd: zamiast “wrzesienia” powinno być “październia”

Regulamin sprzedaży premiowej „Promocja na Ligę Narodów – obstawiaj i zgarniaj nagrody”
obowiązujący od dnia 10.10.2018 r. do 14.10.2018 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNA”, prowadzonej pod nazwą „Promocja na
Ligę Narodów – obstawiaj i zgarniaj nagrody”, zwaną dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji „Promocja na Ligę Narodów – obstawiaj i zgarniaj nagrody” jest
FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000002455, zwana dalej także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność
do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów, którzy wyrazili zgodę
marketingową orazzawierających zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez
aplikację mobilną.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja trwa od dnia 10.10.2018 r. do 14.10.2018 r. włącznie.
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl lub
poprzez aplikację mobilną, z oferty prematch oraz live.
3.3. W Promocji biorą udział osoby, które w dniach od 10.10.2018 r. do 14.10.2018 r. włącznie
zawarły poprzez stronę www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną Fortuny zakłady na
dowolne wydarzenia, każdy za min. 10 PLN brutto i z minimalnym kursem 1.6. Brane pod
uwagę będą wyłącznie zakłady AKO i SOLO.
3.4. Do promocji nie zaliczają się zakłady typu Maxikombi, anulowane, unieważnione, zawarte na
Wirtualne Sporty.
3.5. Spośród wszystkich graczy, którzy zawarli zakłady spełniające warunki wskazane w punkcie
3.3 zostanie wybranych 30 graczy, których zakłady uzyskają najwyższą liczbę punktów.
3.6. Liczba punktów zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem:
• Dla wygranych kuponów: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x
suma kursów zawartych w okresie Promocji zakładów x suma wydarzeń zawartych w
okresie Promocji zakładów.
• Dla przegranych kuponów: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x
suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.
3.7. 30-stu graczy, których kupony uzyskają najwyższy wynik na podstawie powyższego wzoru,
otrzyma nagrodę rzeczową lub pieniężną (patrz punkt 3.8). Jeden Gracz może uzyskać
wyłącznie jedną nagrodę.
3.8. 30-stu graczy zostanie nagrodzonych według poniższego schematu w zależności od liczby
uzyskanych punktów:
3.8.1. miejsca od 1 do 10 otrzymają nagrodę rzeczową w postaci przedpłaconej karty do sieci
sklepów Media Expert o wartości 500 PLN.
3.8.2. miejsca od 11 do 15 otrzymają bonus w wysokości 42 000 punktów FKP, co odpowiada
kwocie 300 PLN.
3.8.3. miejsca od 16 do 20 otrzymają bonus w wysokości 14 000 punktów FKP, co odpowiada
kwocie 100 PLN.
3.8.4. miejsca od 21 do 30 otrzymają bonus w wysokości 7 000 punktów FKP, co odpowiada
kwocie 50 PLN.
3.9. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do nagrody na osobę trzecią.
3.10. Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na środki pieniężne lub inną nagrodę.
3.11. Gracz ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. Odmowę przyjęcia nagrody zgłasza się drogą email
promocja.fortuna@efortuna.pl, nie później jednak niż do 5 dni od otrzymania informacji
o uzyskaniu nagrody.
3.12. Nagrody w postaci punktów FKP zostaną przypisane do kont graczy w dniu 15.10.2018 r.
3.13. Nagrody za miejsca od 1 do 10, po wcześniejszym ustaleniu z graczem, zostaną przesłane na
wskazany przez gracza adres.
3.14. Gracze, których kupony zostały wybrane do najlepszej 30-stki, zostaną powiadomieni o
wygranej drogą mailową lub telefonicznie.
3.15. W przypadku braku możliwości kontaktu z graczem (po 3 nieudanych próbach połączenia
telefonicznego lub po braku odpowiedzi na wiadomość e-mail trwającą dłużej niż 3 dni od
dnia wysłania), nagroda zostanie przekazana osobie, której kupon zajął kolejne miejsce, poza
pierwszą 30-tką.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji
oraz dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Gracz Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach
hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją,
mają charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024