Silesion.PL

serwis informacyjny

Śląska Drogówka sprawdzała zachowania kierowców wobec pieszych

Slaska Drogowka sprawdzala zachowania kierowcow wobec pieszych

Slaska Drogowka sprawdzala zachowania kierowcow wobec pieszych

Dzisiaj w całym województwie policjanci ruchu drogowego przeprowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego (NURD) pod szczególnym nadzorem. Choć głównym celem działań będzie egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa pieszych i innych najsłabiej chronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci będą zwracać uwagę na wszystkie nielegalne zachowania.

Dzisiejsze działania opierają się na trosce o bezpieczeństwo pieszych i innych użytkowników dróg, którzy nie są chronieni przez nadwozie pojazdu i są zagrożeni kontaktami z nim. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to także rowerzyści, kierujący hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz innymi pojazdami wspomagającymi ruch. W środę większym niż zwykle nadzorem zostaną objęte odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, gdzie ryzyko wypadków jest największe.

Policjanci drogówki z całego województwa śląskiego, wyposażeni w wszelki dostępny sprzęt do rejestrowania wykroczeń, przeprowadzą dzisiaj działania, skupiając się szczególnie na zachowaniach kierowców wobec pieszych. Do najważniejszych wykroczeń należą nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszego oraz wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi. W akcję zostaną również włączeni policjanci z innych jednostek oraz funkcjonariusze straży gminnej i miejskiej.

W całym województwie śląskim policjanci drogówki, wyposażeni we wszelki dostępny sprzęt do rejestracji wykroczeń, przeprowadzą działania, w których zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych. Należą do nich przede wszystkim nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, omijanie pojazdu, który zatrzymał się aby przepuścić pieszego oraz wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi. Do akcji włączeni zostaną również policjanci innych pionów i funkcjonariusze straży gminnych oraz miejskich. 

Nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie, w tym przede wszystkim te, na których dochodziło już w przeszłości do potrąceń. Policjanci zapowiadają, że nie będzie można liczyć na taryfę ulgową, a wszyscy lekceważący przepisy, zostaną ukarani z całą mocą przepisów.

Warto przypomnieć, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Pomimo tego, że dotyczą one wszystkich, to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi, którzy w wypadku z samochodem zawsze przegrywają. Do głównych „grzechów” pieszych należy nieostrożne wejście na jezdnię, przechodzenie przez jezdnię przy czerwonym świetle, wtargnięciu zza pojazdu, czy rozproszenie uwagi. Ostrożny pieszy to taki, który podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamięta o obserwacji pojazdów, upewniając się, czy kierowca prawidłowo reaguje na jego obecność na drodze. Kierujący pojazdem natomiast, widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych powinien – zgodnie z przepisami – zmniejszyć prędkość, zwiększając jednocześnie swoją uwagę.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024