Silesion.PL

serwis informacyjny

Seria pożarów na składowiskach odpadów a poziom ich zabezpieczeń – komentarz Seris Konsalnet

Cezary Kukuć

Cezary Kukuć w szczegółowy sposób omawia istniejące wymagania oraz rozwiązania stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na składowiskach odpadów i innych obiektach użyteczności publicznej.

Składowiska odpadów podlegają formalnym wymaganiom dotyczącym zabezpieczenia terenu, w tym instalacji kamer monitorujących –  wyjaśnia Cezary Kukuć. – Wysypiska są nadzorowane przy użyciu kamer dziennych oraz termowizyjnych, a ich obraz automatycznie analizowany przez systemy analizy obrazu. W przypadku punktowej zmiany temperatury następuje alarm, co umożliwia szybką reakcję na zagrożenie pożarowe. Wymogi przeciwpożarowe dotyczące wysypisk obejmują instalację dużej liczby kamer, które monitorują cały teren składowiska. To nie tylko mechanizm wykrywania pożarów, ale także system zabezpieczający przed wtargnięciami, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod analizy obrazu.

W przypadku innych obiektów, takich jak kompleksy handlowe i miejsca użyteczności publicznej, istnieją ścisłe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Na etapie budowy obiekty użyteczności publicznej muszą być wyposażone w systemy wykrywania dymu oraz systemy gaszenia pożaru – mówi Cezary Kukuć. – W tego typu budynkach istnieje centrala pożarowa, która zbiera informacje ze wszystkich czujników. Jeżeli któryś czujnik wykryje zagrożenie, powstaje tzw. alarm I stopnia, czyli alarm wstępny, zaś nadzorujący operator ma minutę na jego potwierdzenie lub odwołanie. Jeżeli tego nie zrobi, automatycznie zostaje poinformowana najbliższa jednostka straży pożarnej. W innej wersji tego systemu operator w centrali pożarowej po potwierdzeniu zaistnienia zagrożenia informuje straż o pożarze.

Wysypiska śmieci są same z siebie niebezpieczne i mogą się zapalić samoczynnie – stwierdza Cezary Kukuć. – Wymogi przeciwpożarowe są regulowane odpowiednim rozporządzeniem ministra. Każdy obiekt posiada instrukcję ppoż., która określa drogi ewakuacyjne, miejsca zbiórek oraz środki przeciwpożarowe. Oprócz czujek dymu, w nowoczesnych budynkach montuje się systemy aspiracyjne, które zaciągają powietrze, co pozwala wcześniej wykryć źródło tlenia się. Systemy są cyklicznie konserwowane i obsługiwane przez przeszkolony personel. Systemy te są sprawdzane okresowo przez straż pożarną, co jest wymogiem prawnym.

Na koniec Cezary Kukuć podkreśla, że prawo jest dobrze skonstruowane, ale błędy mogą pojawić się na etapie użytkowania obiektu.

Czasami zdarzają się przypadki, że ktoś zakleja czujki dymu, co może prowadzić do tragicznych konsekwencji – mówi.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę pożarów na wysypiskach śmieci, przepisy dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych zostały znacznie zaostrzone, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zapobieganie kolejnym incydentom.

W załączonej informacji podajemy także garść linków do obowiązujących aktów prawnych z zakresu zabezpieczeń ppoż. Zachęcam do wykorzystania komentarzy np. w materiałach, dotyczących pożarów obiektów użyteczności publicznej lub składowisk odpadów.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024