Silesion.PL

serwis informacyjny

Lucky Punch – zgarnij 20 zł w prezencie od Fortuny

Pora na święto polskiego boksu.

Gala MB Boxing Night “Ostatni Taniec” będzie poważnym sprawdzianem dla kilku czołowych pięściarzy znad Wisły. Czy Robert Parzęczewski potwierdzi, że jest już gotowy walczyć o najwyższe cele? Jaką formę zaprezentuje Mariusz Wach? Kto będzie górą w pojedynku Szymański-Talarek?

Dla typerów, którzy do swojego zwycięskiego kuponu dorzucą co najmniej 1 zdarzenie związane z galą w Katowicach zakłady bukmacherskie Fortuna przygotowały bonus. Sprawdź, czy uda ci się wymierzyć Lucky Punch i zgarnij 20 zł w prezencie od Fortuny.

Zasady promocji

  • Czas trwania: 05.04-06.04.2019-
  • Kanały: strona www i aplikacja mobilna
  • Oferta: prematch
  • Typ kuponu: AKO, MAXIKOMBI
  • Warunek: min. 1 zdarzenia na kuponie musi być związane z galą MB Boxing Night “Ostatni Taniec” w Katowicach
  • Stawka: min. 20 zł brutto
  • Zwycięzcy: wszyscy gracze, których kupony spełniające warunki promocji okazały się wygrane
  • Nagroda: bonus w wysokości 20 zł (w punktach FKP)

Nie masz jeszcze konta w Fortunie? Zarejestruj się przez TEN specjalny link i odbierz zakład bez ryzyka do 120 zł + 20 PLN na zakłady + bonus od depozytu do 1000 PLN

Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jeden bonus, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających warunki promocji.

REGULAMIN PROMOCJI „Lucky punch. Bonus do wygranej na bokserskich kuponach”
obowiązujący w dniach: 05.04-06.04.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji będącej sprzedażą premiową dla klientów
FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod
nazwą „Lucky punch. Bonus do wygranej na bokserskich kuponach” zwanej dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-
629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną i którzy udzielili
zgody na komunikację marketingową ze strony Organizatora.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obowiązuje w dniach od 05 do 06 kwietnia 2019 r.
3.2. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.2.1. w dniach jej obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora zakład lub zakłady z oferty Prematch za minimalną kwotę 20 PLN
Brutto;
3.2.2. zakład lub zakłady, o których mowa w ppkt. 3.2.1. muszą zawierać min. 1 zdarzenie
związane z galą boksu rozgrywaną w Katowicach w dniu 06.04.2019.
3.2.3. zakład lub zakłady muszą być zawarte w formie kuponu AKO lub Maxikombi.
3.2.4. kwota minimalna, o której mowa w ppkt 3.2.1 dotyczy całego kuponu.
3.3. Gracze, których kupony spełnią warunki, o których mowa w pkt. 3.2 i okażą się wygrane,
otrzymają bonus w postaci 2 800 punktów Fortuna Klub Plus, co odpowiada kwocie 20 PLN.
3.4. Promocja nie obejmuje zakładów specjalnych, anulowanych lub unieważnionych.
3.5. Promocja nie obejmuje kuponów zawartych w ramach ofert Hit Dnia, Ekspert +.
3.6. Bonus zostanie przypisany do iKont graczy do godz. 23:59 następnego dnia roboczego po
zakończeniu Promocji tj. w dniu 08.04.2019.
3.7. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania bonusu, zostaną powiadomieni drogą
mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.8. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę
zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.
3.9. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
3.10. Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany bonusu na środki pieniężne lub inną nagrodę.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych
oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author