Silesion.PL

serwis informacyjny

Kiedy Polacy poznają listy poparcia do KRS?

Krajowa Rada Sądownictwa uczestniczy w powoływaniu sędziów. Sędziowie powołani na wniosek nowej KRS orzekają we wszystkich rodzajach sądów i wszystkich szczebli. W sądach administracyjnych, powszechnych czy w Sądzie Najwyższym. Jeżeli okazałoby się, że można zakwestionować wybór sędziów do KRS, można będzie też podważyć wyroki wydawane przez sędziów powołanych przez KRS.

  • Czy do 13.09.2019 r. Kancelaria Sejmu opublikuje listy poparcia do KRS? (typowanie dostępne na stronie Betfan.pl)
  • Tak – kurs 4.15
  • Nie – kurs 1.15

ENCJ, czyli Europejska Sieć Rad Sądownictwa, nawołuje, aby polski Sejm i Senat podały do wiadomości publicznej listy poparcia członków do Krajowej Rady Sądownictwa. ENCJ pragnie, aby parlament Rzeczpospolitej Polskiej zastosował się do wyroku wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Pojawił się wyrok, pojawiły się wezwania Europejskiej Sieci Rady Sądownictwa, ale wciąż polski parlament nie ujawnił tego, kto podpisał się na liście poparcia do KRS. Dlaczego? Otóż 30 lipca na witrynie internetowej polskiego Sejmu pojawił się oficjalny komunikat, który stanowisko i decyzję Kancelarii Sejmu wyjaśnia. Można w nim przeczytać o postanowieniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które obliguje Kancelarię Sejmu do wstrzymania się od udostępniania i upubliczniania jakichkolwiek informacji i danych osobowych sędziów znajdujących się na wspomnianych wcześniej listach do KRS.

Jednak nadal pozostaje pytanie, czy Kancelaria Sejmu ujawni listy do Krajowej Rady Sądownictwa, a jeśli tak, to kiedy to nastąpi?

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024