Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice: Wyniki naboru zgłoszeń o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

katowice Rynek Supersam

katowice Rynek Supersam

Od 27 lutego do 8 marca 2023 roku trwał nabór zgłoszeń o dofinansowanie zadań w formie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zarządzenie nr 3009/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 lutego 2023 roku stanowiło podstawę do przeprowadzenia naboru. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta wpłynęło 10 zgłoszeń. Komisja ds. oceny zgłoszeń zweryfikowała złożone zadania pod względem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z przyjętymi kryteriami, 4 zgłoszenia nie spełniły kryteriów formalnych, a 6 zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Zgodnie z warunkami naboru, Komisja wybrała 1 zadanie, które zarekomendowała Prezydentowi Miasta.

Prezydent Miasta Katowice zaakceptował rekomendację Komisji i wybrał zgłoszenie nr 3/2023 Fundacji Nowy Marchołt, dotyczące zadania pn. “Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach“. Zadanie to zostanie uwzględnione w wniosku Miasta Katowice o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author