Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice przejęły od SRK działkę w Dolinie Trzech Stawów

Asfaltowy parking użytkowany przez mieszkańców i turystów Fot. D. Czapla UM Katowice

Asfaltowy parking użytkowany przez mieszkańców i turystów Fot. D. Czapla/UM Katowice

Katowice przejęły kolejną działkę od Spółki Restrukturyzacji Kopalń – tym razem chodzi o teren w bezpośrednim sąsiedztwie wchodzącej w skład Katowickiego Parku Leśnego „Doliny Trzech Stawów”.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przekazała na rzecz Katowic, w drodze darowizny, teren o łącznej powierzchni blisko 1,5 ha, z czego 0,6 ha, stanowi asfaltowy parking użytkowany przez mieszkańców i turystów odwiedzających kompleks rekreacyjno-sportowy.

– Mieszkańcy Katowic i okolic bardzo cenią sobie Dolinę Trzech Stawów, jako miejsce zielone, sprzyjające rekreacji i spędzaniu czasu wolnego na powietrzu. Przejęcie tego terenu jest ważne, pozwoli nam na tym obszarze działać kompleksowo, choć zaznaczam, że nie zmieni on swojego przeznaczenia. Przejęcie terenu pozwoli nam prowadzić na tym obszarze spójne działania związane z bieżącą pielęgnacją, czy też w razie potrzeby inwestycje związane z rewitalizacją – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowice pozyskały przedmiotową nieruchomość nieodpłatnie, w trybie art. 23 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, to jest z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych, które w szczególności obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

– Od lat staramy się wspierać efektywne i racjonalne zagospodarowanie majątku po zlikwidowanych kopalniach. To jeden z podstawowych obszarów naszej działalności i statutowy obowiązek, który z sukcesem realizujemy. W szczególności współpraca ta dotyczy gmin górniczych. To z jednej strony wspieranie lokalnej kultury i pielęgnowanie wyjątkowej historii górnictwa w Polsce, a z drugiej współpraca z samorządami na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego – mówi Radosław Wojtas, wiceprezes zarządu ds. ekonomiki i finansów SRK S.A.

Nieruchomość w formie użyczenia na czas nieokreślony zostanie przekazana do utrzymania Zakładowi Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Przy okazji, warto przypomnieć, że to nie pierwszy teren, jaki Katowice przejęły od Spółki Restrukturyzacji Kopalń w ostatnich miesiącach. W połowie kwietnia, również w drodze darowizny, Katowice przejęły od SRK tereny przy ul. Szopienickiej. Na działce przejętej przez miasto znajdują się różne zabudowania, w tym budynki stolarni, warsztatów mechanicznych, łaźni, cechowni, maszyny wyciągowej, a także budynek po drugiej stronie ulicy Szopienickiej, zwany “łaźnią łańcuszkową”, oraz kładka nad drogą łącząca łaźnię z cechownią, nazywana “przewiązką”. Przejęcie tych działek to kolejny krok na drodze do powstania Hubu gamingowo-technologicznego. Ten hybrydowy projekt przewiduje zagospodarowanie budynków należących do nieaktywnej kopalni, jak i budowę nowego zaplecza. Wszystko to ma tworzyć Dzielnicę Nowych Technologii, która ma na celu przyciągnąć do Katowic specjalistów związanych z e-sportem i branżą IT.

Dolina Trzech Stawów to obszar rekreacyjny. Wzdłuż doliny biegnie prawie czterokilometrowa rolkostrada, a mieszkańcy mogą korzystać także ze ścieżki rowerowej, placów zabaw czy kilku obiektów gastronomicznych. W pobliżu znajduje się sportowe lotnisko Aeroklubu Śląskiego, a na południe rozciągają się rozległe tereny leśne, oferujące możliwość nie tylko krótkiego spaceru, ale i dłuższej pieszej lub rowerowej wycieczki. Obecnie prowadzone są prace na północnej części widowni i sceny kręgu tanecznego w Katowickim Parku Leśnym, gdzie planowane są nawierzchnie dla pieszych i elementy małej architektury. Scena i północna część widowni zostaną przebudowane. Koszt prac to ponad 4,3 mln zł, a ich realizacja powierzona została firmie Garden Designers z Lublina.

Niedawno zakończyły się także prace przy odcinku drogi rowerowej wzdłuż ul. Gospodarczej, który łączy istniejące już odcinki dróg rowerowych. W rezultacie powstała spójna, zachowująca ciągłość na całej długości, infrastruktura rowerowa, która łączy Dolinę Trzech Stawów ze Szopienicami, Nikiszowcem i Giszowcem. Dzięki temu mieszkańcy mają teraz łatwiejszy dostęp do różnych części miasta, co z pewnością przyczyni się do promocji zdrowego stylu życia oraz ochrony środowiska poprzez ograniczenie korzystania z transportu samochodowego.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024