Silesion.PL

serwis informacyjny

W Katowicach nowe parkometry, oznakowania i przystosowanie infrastruktury drogowej

Nowe parkometry, oznakowania poziome i pionowe oraz przystosowanie infrastruktury drogowej do aktualnych przepisów 3

Katowice przygotowują się do zmiany w polityce parkingowej. To pokłosie przeprowadzonych badań i konsultacji społecznych. W efekcie będą obowiązywać dwie strefy płatnego parkowania, co ma zwiększyć komfort mieszkańców i ułatwić im pozostawianie pojazdów. Pozwoli to także ograniczyć natężenie ruchu w centralnych dzielnicach miasta, a tym samym podnieść bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, zmniejszyć hałas oraz poziom emitowanych spalin.

Zmiana polityki parkingowej w Katowicach

Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania i wyróżnienie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, nowe stawki opłat za parkowanie w Katowicach oraz preferencyjne abonamenty dla mieszkańców Katowic – to niektóre ze zmian, które mają zostać wprowadzone w mieście w ramach zmiany polityki parkingowej. Projekt uchwały w tej sprawie został już przygotowany.

Głównym celem zmian jest zachęcenie tysięcy osób – przyjeżdżających codziennie z innych miast do centrum Katowic do pracy – do korzystania z komunikacji publicznej i centrów przesiadkowych, tak jak ma to miejsce w dużych miastach wojewódzkich w Polsce. Pozwoli to zredukować dotychczasowe problemy i zadbać o kluczową kwestię dla władz miasta, czyli komfort i jakość życia mieszkańców Katowic.

W nowym systemie polityki parkingowej katowiczanie będą traktowani priorytetowo. Na podstawie miesięcznych lub kwartalnych abonamentów o symbolicznej odpłatności mieszkańcy będą mogli parkować swoje pojazdy nie przy dwóch wybranych ulicach, jak ma to miejsce w obecnie w Strefie Płatnego Parkowania, ale na dowolnej ulicy w całej strefie, na którą będzie wydane pozwolenie.

Potrzebna jest większa liczba parkometrów

Zmiana polityki parkingowej wymaga odpowiedniej infrastruktury – między innymi parkometrów czy nowych znaków poziomych i pionowych. We wrześniu ubiegłego roku pojawiło się 100 nowych urządzeń w obecnie funkcjonującej Strefie Płatnego Parkowania, a teraz wyłoniony w przetargu wykonawca kończy realizację pozostałej części zapisów umowy – instalację 250 urządzeń. Całość zamówienia obejmuje montaż 350 parkomatów wraz z wyposażeniem ich w system operacyjny. Koszt tego zamówienia to 9 420 799,56 zł brutto.

Co ważne, chociaż parkomaty już pojawiły się w miejscach, gdzie jeszcze nie funkcjonują strefy, to póki co nie zostały uruchomione i mieszkańcy nie powinni się nimi przejmować. Do czasu podjęcia uchwały opłaty za parkowanie w tych miejscach nie będą pobierane.

Niedługo rozpoczną się również prace przy montażu oznakowania pionowego i poziomego w obszarze ŚSPP i SPP.

Zmiany w organizacji ruchu dla bezpieczeństwa pieszych

Prawo o ruchu drogowym mówi jasno i jednoznacznie: parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych – w świetle obecnie obowiązujących przepisów – jest niedozwolone. Nieprzestrzeganie tych zasad stwarza realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu z bardzo prostego powodu – poważnie ogranicza widoczność, co sprzyja wypadkom. Niestety część kierowców nie stosuje się do tych zaleceń. Stawiając za cel zaparkowanie jak najbliżej miejsca, do którego zmierzają, nierzadko decydują się na pozostawienie pojazdu tuż przed pasami.

Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych, każda zmiana w organizacji ruchu wymusza doprowadzenie stanu obecnego do zgodności z przepisami. Jedną z konsekwencji, jaką niesie ze sobą ten zapis, jest redukcja wszystkich miejsc postojowych znajdujących się w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych – mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. – Na potrzebę dostosowania infrastruktury drogowej do obecnych przepisów zwracała uwagę policja. Z myślą o komforcie mieszkańców te obowiązkowe zmiany wprowadzamy razem ze zmianami w polityce parkingowej, tak by zrealizować je w jednym czasie, minimalizując w ten sposób wpływ prac na płynność ruchu i wygodę wszystkich uczestników ruchu – dodaje.

Nowe oznakowanie drogowe w Katowicach

By poruszanie się po mieście w świetle nowych zasad parkingowych było czytelne i bezpieczne, konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego na obszarze obecnej, ale też przyszłej strefy płatnego parkowania. Przetarg na tę inwestycję, którego wartość to 6,5 mln zł brutto, został już rozstrzygnięty. Wybrany wykonawca – konsorcjum firm FENIX SR Sp. z o.o., DAKRO Józef Karkoszka oraz Zakład Wielobranżowy „DROMAX” mgr inż. Piotr Jelonek – w najbliższym czasie przystąpi do realizacji swojego zadania.

Ze względu na duży teren objęty działaniami zmiany będą realizowane stopniowo na poszczególnych obszarach, zgodnie z ustalonym harmonogramem. W najbliższym tygodniu prace rozpoczną się na al. Korfantego – na odcinku do Ronda im. J. Ziętka, zatoczce za przystankiem autobusowym przy al. Roździeńskiego (naprzeciwko NOSPR), ul. Bankowej, Goeppert-Mayer (od Mikołowskiej do Grundmana), Grundmana (od Goeppert-Mayer do Chorzowskiej), Opolskiej (od Sokolskiej do Jana III Sobieskiego oraz od Dąbrówki do Grundmana), Mickiewicza (od Sokolskiej do Jana III Sobieskiego), Matejki (numery nieparzyste), Sokolskiej (numery nieparzyste), Opolskiej i Chopina. Prace polegają na dostosowaniu organizacji ruchu drogowego do obowiązujących przepisów – w szczególności tych dotyczących odległości miejsc parkingowych od przejść dla pieszych oraz skrzyżowań. Zmiany mają poprawić widoczność, zwłaszcza Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. W pierwszym etapie prac działania będą dotyczyć przede wszystkim uporządkowania miejsc postojowych, tak jak w przypadku parkingu przy Cepelii, gdzie dotychczas kierowcom w zatarasowaniu przejścia nie przeszkadzały nawet zamontowane słupki.

Przy każdym kolejnym etapie prac mieszkańcy będą o nich informowani różnymi kanałami, a w miarę możliwości za wycieraczkami samochodów pojawią się karteczki z prośbą o przeparkowanie pojazdu w konkretnych dniach, by można było przeprowadzić działania. Musimy pamiętać, że wykonanie oznakowania – zwłaszcza poziomego – jest uzależnione również od warunków atmosferycznych.

Łącznie zdemontowanych zostanie ponad 1700 dotychczasowych znaków pionowych i pojawią się 3332 nowe znaki. Prace obejmą też oznakowanie poziome. Wykonawca usunie 8 tys. metrów kwadratowych znaków i naniesie na ulice prawie 11 300 metrów kwadratowych nowego oznakowania.

Konieczne jest także zadbanie o to, by w miejscach do tego nieprzeznaczonych kierowcy nie mogli pozostawiać swoich pojazdów. Tam, gdzie przestrzeń miejska będzie dawała taką możliwość, zamontowane zostaną m.in. elementy małej architektury (na przykład donice z zielenią) czy stojaki na rowery. W pozostałych miejscach służby skorzystają z innych rozwiązań – barierek oraz słupków.

Szereg korzyści dla mieszkańców

Wprowadzanie zmian w polityce parkingowej zawsze wzbudza niechęć części kierowców. To jednak konieczne dla sprawnego funkcjonowania miasta oraz komfortu tych, którzy żyją w nim na co dzień – czyli mieszkańców najbardziej obleganych przestrzeni – Śródmieścia i najbliższych mu dzielnic. Kierowcy z innych miast, którzy pracują w Katowicach, nagminnie pozostawiają swoje pojazdy na wiele godzin każdego dnia. Ten duży napływ samochodów i ograniczona liczba miejsc postojowych powodują, że mieszkańcy Katowic notorycznie nie mogą znaleźć miejsca parkingowego w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, muszą krążyć i zostawiać pojazd daleko od domu.

Celem nowej polityki parkingowej, która ma zostać wprowadzona w Katowicach, jest ograniczenie tego problemu. Wysokie ceny dla kierowców niezamieszkujących w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania ani w Strefie Płatnego Parkowania (dla mieszkańców przewidziano abonamenty z preferencyjnymi stawkami) każą wybierać pomiędzy zmianą miejsca pozostawiania samochodu a poważnym, comiesięcznym wydatkiem z domowego budżetu. Jednocześnie miasto zachęca tych kierowców do pozostawiania pojazdów w Centrach Przesiadkowych i korzystania z transportu publicznego, by samochodem wjeżdżać do centrum tylko w naprawdę niezbędnych sytuacjach.

W efekcie zwiększy się rotacja na miejscach parkingowych, a także liczba tych dostępnych. Tym samym mieszkańcom będzie łatwiej i szybciej znaleźć wolne miejsce na pozostawienie swojego pojazdu – wyjaśnia Dawid Zapała, zastępca dyrektora ds. PR w Katowickiej Agencji Wydawniczej.

Komfort mieszkańców i ułatwienie im dostępu do miejsc parkingowych to tylko jedna z korzyści, które przyniesie nowa polityka parkingowa. Ograniczenie liczby aut wjeżdżających do centralnych dzielnic miasta to także mniejsze natężenie ruchu i ograniczenie korków. Zmniejsza się więc hałas i poziom spalin emitowanych przez ruch uliczny. Mniej zatorów ulicznych to także szybszy transport publiczny. Nie można też zapominać o bezpieczeństwie pieszych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024