Silesion.PL

serwis informacyjny

JSW KOKS S.A. podpisał umowę z ZARMEN Sp. z o.o.

JSW KOKS

JSW KOKS

30 lipca br. JSW KOKS S.A. podpisał umowę z ZARMEN Sp. z o.o. jako wykonawcą zadania głównego modernizacji baterii koksowniczej nr 4 w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Umowa ma wartość 426 500 000 zł i przewiduje zakończenie zakontraktowanych prac do 19 lutego 2024 r.

Zgodnie z przyjętą formułą realizacji inwestycji (tzw. systemem gospodarczym), całość została podzielona na etapy. Wybór wykonawców dla realizacji każdego etapu odbywał się na podstawie procedur przetargowych. Podpisano już umowy z dostawcami materiałów ceramicznych dla wybudowania masywu ceramicznego, wykonawcą komina, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcami obiektów i instalacji elektrycznych oraz stanowiska do remontu i wymiany ubijarek. Aktualnie realizowane są też dostawy krzemionki i odbiory dostarczanych materiałów przez komisję odbiorową.

Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń połączona jest ze zmianą technologii napełniania komór baterii koksowniczej z systemu zasypowego na ubijany, co daje możliwość ograniczenia zużycia węgli typu 35 na rzecz węgli typu 34 (gazowo-koksowych), a w konsekwencji daje możliwość osiągnięcia efektu ekonomicznego w postaci redukcji kosztów produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrów jakościowych koksu.

Nowa bateria nr 4 przyniesie też realne korzyści środowiskowe w postaci obniżenia emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz tlenków azotu.

Z uwagi na wdrożenie nowej technologii muszą zostać przebudowane instalacje przygotowania węgla, odbioru koksu, odbioru gazu koksowniczego, przebudowie i rozbudowie będą także poddane instalacje energetyczne, elektryczne oraz szereg obiektów infrastruktury, związanej z tą baterią. Planuje się zastosowanie systemu wsadu ubijanego w połączeniu z Instalacją Suchego Chłodzenia Koksu (ISChK). Połączenie systemu ubijanego obsadzania komór z ISChK jest efektywnym i innowacyjnym rozwiązaniem na skalę europejską.

Na placu budowy trwają już prace – wykonawca komina dla baterii przystąpił do wyburzania starego, w miejsce którego wzniesiony zostanie nowy, odpowiadający współczesnym wymaganiom komin.

Zadanie inwestycyjne modernizacji baterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń finansowane jest ze środków własnych JSW KOKS S.A. oraz z kredytów i pożyczek preferencyjnych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author