Silesion.PL

serwis informacyjny

Inteligentny System Transportowy w Katowicach: rozpoczyna się montaż konstrukcji tablic VMS i TIP

Makieta ITS

Makieta ITS

Katowice wdrażają system zarządzania transportem. ITS (Inteligentny System Transportowy) będzie wspierał sterowanie ruchem drogowym w mieście. Od kilku miesięcy wykonawca pracuje na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną i modernizuje je oraz doposaża w urządzenia niezbędne dla poprawnego działania systemu. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż tablic VMS i TIP, które pojawią się w przestrzeni miejskiej.

Sterowanie ruchem drogowym w mieście – najpierw szereg prac na 112 skrzyżowań

ITS zostanie wdrożony na terenie Katowic w ciągach ulic obejmujących 112 wybranych skrzyżowań. Jego działanie w praktyce oznaczać będzie automatyczne sterowanie sygnalizacją, co ma zapewnić większą niż dotychczas płynność ruchu. Ważną funkcją będzie także bieżące informowanie o zatorach ulicznych oraz wprowadzenie priorytetu dla komunikacji publicznej, a w szczególności dla komunikacji tramwajowej. W ramach modernizacji skrzyżowania zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia do monitorowania ruchu i sterowania nim. W mieście pojawi się 17 znaków zmiennej treści, tzw. VMS.

Z kolei systemem inteligentnego parkowania zostaną objęte miejsca w obecnie istniejącej Stefie Płatnego Parkowania, a informacje na temat ich zajętości będą wyświetlane na 12 tablicach TIP rozmieszczonych w mieście. Ponadto pojawi się internetowa platforma komunikacyjna — także w formie aplikacji mobilnej — która ułatwi znalezienie wolnych miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania czy na terenie Centrów Przesiadkowych. Platforma w czasie rzeczywistym informować będzie też o warunkach na drodze, prowadzonych robotach. W ramach wdrożenia ITS wybudowane zostanie ponadto 25 kilometrów nowej kanalizacji światłowodowej.

Montaż fundamentów pod TIP i WMS. Kiedy i gdzie?

Wspomniane tablice VMS i TIP, kluczowe dla działań systemu, będą montowane od 9 maja.

W ustalonych lokalizacjach – również na drogach będących w administracji GDDKiA – według skrupulatnie przygotowanego harmonogramu wykonawca zrealizuje fundamenty, na których zamontowane zostaną urządzenia. Prowadzone prace mogą wpływać na płynność ruchu – wyjaśnia Dawid Zapała, zastępca dyrektora w Katowickiej Agencji Wydawniczej, reprezentującej w mediach Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

Wdrażanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Katowicach

17 konstrukcji dla tablic VMS w formie bramownic i wysięgników zostanie zamontowanych pomiędzy 9 a 20 maja. Konstrukcje posiadają zabezpieczenia antykorozyjne oraz są ściśle dopasowane do gabarytów tablicy i warunków w jakich będą eksploatowane.

LOKALIZACJA TABLIC INFORMACJI PARKINGOWEJ TIPData wykonania
1.S86, UL. PSZCZYŃSKA15-16.05.2023
2.A4, ZJAZD NA SOSNOWIEC15-16.05.2023
3.UL. KOŚCIUSZKI/PODLASKA16-17.05.2023
4.UL. KOŚCIUSZKI/CENTRUM PRZESIADKOWE BRYNÓW16-17.05.2023
5.A4, NA WYSOKOŚCI PORSCHE17-18.05.2023
6.DTŚ, NA WYSOKOŚCI FIRMY MAZAK11-12.05.2023
7.UL. CHORZOWSKA, NA WYSOKOŚCI SKLEPU ALDI10-12.05.2023
8.S86, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO/IKEA19-20.05.2023
9.UL. BAGIENNA17-18.05.2023
10.UL. LEOPOLDA/BOHATERÓW MONTE CASSINO17-18.05.2023
11.UL. KORFANTEGO/KONDUKTORSKA09-11.05.2023
12.UL. BYTKOWSKA10-12.05.2023
13.UL. MIKOŁOWSKA/POLA18-19.05.2023
14.SKRZYŻOWANIE PIOTROWICKA/PANEWNICKA18-19.05.2023
15.SKRZYŻOWANIE FRANCUSKA/CEGLANA19-20.05.2023
16.UL. STĘŚLICKIEGO09-11.05.2023
17.UL. BOCHEŃSKIEGO, ZJAZD NA A419-20.05.2023
LOKALIZACJA TABLIC INFORMACJI PARKINGOWEJ TIPData wykonania
1.UL. PIOTRA SKARGI09.05.2023
2.UL. SOKOLSKA09.05.2023
3.UL. GLIWICKA (PRZEJŚCIE PASY)09.05.2023
4.UL. ANDRZEJA09.05.2023
5.UL. MIKOŁOWSKA (NA WYSOKOŚCI SKRZYŻOWANIA Z UL. RACIBORSKĄ)10.05.2023
6.UL. WOJEWÓDZKA/KOCHANOWSKIEGO10.05.2023
7.UL. WITA STWOSZA10.05.2023
8.UL. KOŚCIUSZKI10.05.2023
9.UL. JAGIELLOŃSKA11.05.2023
10.UL. FRANCUSKA – SZPITAL11.05.2023
11.UL. SZKOLNA11.05.2023
12.UL. UNIWERSYTECKA11.05.2023

Wdrażanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Katowicach

W ramach realizacji inwestycji została zaprojektowana aplikacja do sterowania ruchem drogowym SPRINT/SCATS. Pracuje ona w czasie rzeczywistym i pozwala zarządzać ruchem poprzez sterowanie sygnalizacją świetlną. Na podstawie ciągłej analizy danych spływających z detektorów, oprogramowanie SCATS dobiera odpowiednie parametry (długość cyklu, offsety koordynacyjne, długości trwania poszczególnych faz, itp.). Sterowanie ruchem jest w pełni automatyczne, ale operatorzy Centrum Sterowania Ruchem mogą w każdej chwili przejąć kontrolę nad działaniem systemu.

Mapa ITS Katowice -fragment

Obecnie 102 sterowniki sygnalizacji świetlnej są modernizowane oraz doposażone w niezbędne urządzenia na potrzeby poprawnego działania systemu. Z uwagi na zapewnienie płynności ruchu te prace odbywają się głównie w godzinach nocnych, a w przypadku większych modernizacji zdarza się, że sygnalizacja świetlna jest wyłączona dłużej. Można porównać to do prac na placu budowy, na którym – ze względu na komfort mieszkańców – w jednym czasie trwają działania robotników oraz dopuszczony jest ruch – mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Katowicach.

Katowicki system zostanie zintegrowany z systemem SDIP Zarządu Transportu Metropolitalnego, w celu zapewnienia priorytetu przejazdu pojazdom komunikacji publicznej. Przyczyni się to do ulepszenia funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Dodatkowo innowacyjna integracja systemów ITS pomiędzy Katowicami a miastami ościennymi, w których działają systemy zarządzania ruchem, pozwoli na przekazywania informacji o ruchu drogowym na kluczowych drogach łączących te miasta.

Za zaprojektowanie i wdrożenie systemu odpowiada wyłoniona w przetargu firma Sprint z Olsztyna,
a jednym z głównych zadań – obok modernizacji 112 sygnalizacji świetlnych – jest budowa Centrum Sterowania Ruchem. System o wartości ok. 88,6 mln zł jest dofinansowany ze środków unijnych kwotą ponad 67,2 mln zł.

Inne działania Miejskiego Zarządu Ulic i Motów w Katowicach

  • Wymiana nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Bracka – Bocheńskiego – Gliwicka – DTŚ

Trwają prace polegające na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni i ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych. Roboty są prowadzone z utrzymaniem ruchu. Prace trwają również w godzinach nocnych, a termin ich zakończenia przewidziany jest na 15.05.

  • Wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni ul. Milowickiej na odcinku od ul. Le Ronda do ul. Pod Młynem

Planowany termin ich zakończenia przewidziany jest na 15 maja. Roboty obejmują rozbiórkę istniejących nawierzchni asfaltobetonowych i ułożenie nowych. Prace wykonywane są z zachowaniem ruchu jednokierunkowego, tj. od strony ul. Pod Młynem.

  • Przypominamy, że trwają prace związane z wymianą zniszczonych nawierzchni chodnika
    w ciągu ul. Sokolskiej – na odcinku od ul. Grażyńskiego do ul. Morcinka (po stronie nr. nieparzystych)

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na 15 maja. Roboty obejmują rozbiórkę istniejących nawierzchni z płytek betonowych i zabudowanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie, zabudowanie nowych obrzeży oraz wykonanie stosownych obniżeń przy przejściach dla pieszych w celu dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Koszt realizacji zadania to 150 tys. zł.

  • Trwają awaryjne naprawy nawierzchni Placu Wyzwolenia na fragmencie od ul. Nałkowskiej w Katowicach

Nawierzchnia drogi wykonanej z kostki brukowej uległa uszkodzeniu i w trybie awaryjnym – bez wcześniejszych uzgodnień – prowadzone są prace naprawcze, które powinny zakończyć się do 12 maja.

  • 10 maja rozpoczną się prace związane z wymianą zniszczonych nawierzchni jezdni ul. Tartacznej na odcinku ok 250 mb. od ul. Kołodzieja

Prace polegać będą na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni i ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych. Roboty będą prowadzone z utrzymaniem ruchu. Planowany termin zakończenia remontu przewidziany jest na 18 maja.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024