Silesion.PL

serwis informacyjny

W Katowicach rusza 20. edycja programu „Mieszkanie za remont”

Program „Mieszkanie za remont

Program „Mieszkanie za remont

Rozpoczyna się dwudziesta edycja programu „Mieszkanie za remont” w Katowicach, który umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta na korzystnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu. Poprzednie 19 edycji przyniosło ponad pół tysiąca lokali dla najemców. W tej edycji dostępna jest lista 43 mieszkań, które można wynająć po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

– Szeroka oferta mieszkaniowa to jeden z naszych priorytetów. Nie każdy ma możliwość zakupu mieszkania lub spełnia wymogi, by starać się o mieszkanie komunalne. Dlatego stworzyliśmy program „Mieszkanie za remont”. Program powstał z myślą o osobach, które marzą o własnym lokum, ale nie stać ich na kredyt. Co ważne mieszkania usytuowane w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta, po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania, można wykupić na preferencyjnych warunkach. Do tej pory w ten sposób 535  mieszkań znalazło swoich najemców, a w każdej z edycji liczba aplikujących była wielokrotnie wyższa, niż dostępnych mieszkań – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Program „Mieszkanie za remont” przyciąga także mieszkańców miast ościennych. Zdarzają się przypadki, gdy osoby spoza Katowic wynajmując mieszkanie za remont meldują się w Katowicach i odprowadzają podatki w naszym mieście, co z kolei sprawia, że zwiększa się pula środków, które możemy przeznaczyć np. na budowę dróg, chodników czy nasadzenia zieleni – dodaje prezydent.

Mieszkanie za remont: Jakie mieszkania do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

Lokale, które można wynająć, znajdują się głównie w Śródmieściu (na ulicach 3-go Maja, Korfantego, Mickiewicza, Mariacka, Mielęckiego), Szopienicach-Burowcu (ul. Przelotowa, ul. Wiosny Ludów), Koszutce (ul. Grażyńskiego) oraz Ligocie-Panewnikach (ul. Piotrowicka).

– W tej edycji programu oferujemy do wynajmu 43 mieszkania o powierzchni od 20 m2 do ponad 70 m2, o zróżnicowanym zakresie prac remontowych do wykonania. Stawka czynszu za 1 m2 ustalona na preferencyjnym poziomie, waha się od 3,51 zł do 7,47 zł w zależności od takich atrybutów jak m.in. lokalizacja czy standard mieszkania. Co istotne, przyszły najemca otrzymuje ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu na czas trwania remontu, jak i wpłaty kaucji mieszkaniowej – mówi Katarzyna Betka, zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg.

Aby ubiegać się o mieszkanie, należy spełnić następujące wymagania. Po pierwsze, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi to dochód od 2382,66 do 6353,76 zł, a dla gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi wynosić od 1588,44 do 4129,94 zł. Drugim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego. Przy tworzeniu punktacji brane są pod uwagę m.in. aktualna wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub „singli”, liczba osób zamieszkujących dany lokal, kwestia posiadania dzieci i samotnego ich wychowywania oraz legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności. Dlatego oprócz wymaganego kryterium dochodowego, uwzględniana jest również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna i zdrowotna osób ubiegających się o mieszkanie w ramach tego programu, co ma wpływ na liczbę uzyskanych punktów – jak podkreśla naczelnik Betka.

Możliwe jest oglądanie lokali po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach od 8 maja 2023 r. do 19 maja 2023 r. w godzinach pracy OEB. Jeśli jest zainteresowanie wynajmem lokalu, należy złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowiska 20, 21) w terminie od 22 do 31 maja 2023 r. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzonym remoncie przez przyszłego najemcę można uzyskać na wyżej wymienionych stanowiskach Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice lub pod numerami telefonów 32/25-93-634, 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93-351. Lista lokali objętych programem oraz dodatkowe informacje są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice pod adresem: https://katowice.eu/Lists/Wykaz…

Zasady wykonania prac remontowych lokali, które są wynajmowane po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę, określa umowa o remont lokalu mieszkalnego, która zostanie zawarta pomiędzy wykonującym remont a Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Umowa najmu lokalu mieszkalnego, po zakończonym remoncie, zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że lokator wymaga umowy na czas określony.

Mieszkanie za remont – kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

 • poniżej 8 m²                                      8 pkt
 • od 8 m²  do 9,99 m²                       6 pkt
 • od 10 m²  do 12 m²                         4 pkt
 • powyżej 12 m²                                  2 pkt

  W przypadku osób, które w momencie składania wniosku mieszkają osobno, a docelowo chcą zamieszkać razem, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

  W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:
 • poniżej 16 m²                                    8 pkt
 • od 16 m²  do 19,99 m²                  6 pkt
 • od 20 m²  do 24 m²                         4 pkt
 • powyżej 24 m²                                  2 pkt

  Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

  b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

  W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

  c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

  d) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

  e) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

  f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

  g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:
 • do 1 roku:                                          2 pkt
 • powyżej 1 roku:                               5 pkt

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024