Silesion.PL

serwis informacyjny

Fuksiarz: darmowa subskrypcja Przeglądu Sportowego na 3 m-ce z kodem PSZFUKSEM

tylko na ME 2020 PS z Fuksem 3 miesieczna subskrypcjaza darmo

tylko na ME 2020 PS z Fuksem 3 miesieczna subskrypcjaza darmo

Czy to możliwe? Darmowa subskrypcja Przeglądu Sportowego na 3 miesiące? Tak! Wystarczy że:

  • Zarejestrujesz się na Fuksiarz z TEGO linku, wpisując kod promocyjny PSZFUKSEM
  • Dokonasz pierwszego depozytu w kwocie min. 50 PLN
  • W ciągu 24 godzin otrzymasz kod na 3-miesięczną subskrypcję online Przeglądu Sportowego

Co zyskujesz? 3-miesięczną subskrypcję Przeglądu Sportowego za darmo + bonus powitalny Fuksiarz PL – Prawdziwy Cashback 50% do 500 PLN bez obrotu

Regulamin ‘PS z FUKSEM’

1. Promocja „PS z FUKSEM”, zwana dalej „Promocją”, jest oferowana przez Bukmacherska sp. z o.o. ul. Wąchocka 1F, 03-934 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806643, o kapitale zakładowym 2 105 000,00 PLN, NIP 5272907780 zwana dalej Fuksiarz.pl. ( dalej: Organizator; Fuksiarz.pl).

2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej https://fuksiarz.pl.

3. Promocja obowiązuje od dnia 10.06.2021 r. od godz. 17:00 do odwołania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji oraz wycofania Promocji w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

5. Promocja przeznaczona jest dla nowo zarejestrowanych na stronie internetowej www.fuksiarz.pl Graczy, których numer telefonu został przez Organizatora prawidłowo zweryfikowany oraz pod warunkiem wpisanie przez Gracza w polu „kod promocyjny” hasła: PSZFUKSEM

6. W ramach promocji Organizator przyznaje Graczowi kod 3 miesięcznej subskrypcji w serwisie Przegląd Sportowy https://www.przegladsportowy.pl/

7. Aby otrzymać kod subskrypcji Gracz musi dokonać minimalnej wpłaty depozytu na Konto Gracza w wysokości 50 zł.

8. Kod subskrypcji zostanie przyznany drogą mailową na adres email zarejestrowany na Koncie Gracza w terminie do 24 godzin od poprawnej rejestracji Konta oraz dokonania minimalnej wpłaty. Termin ważności kodu do użycia to 30.09.2021.

9. Udział w Promocji nie wyklucza otrzymania Promocji “Oferta Powitalna – Cashback”.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora z wyłączeniem Promocji o której mowa w pkt. 9 niniejszego Regulaminu.

11. Każdy z Graczy może skorzystać z Promocji tylko raz.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania kodu do subskrypcji w następujących przypadkach:

a) w naruszenia lub niezachowania zasady “jeden użytkownik – jedno konto” tj. kiedy:

– Gracz posiada więcej niż jedno Konto o tym samym adresie IP;

– dokonano rejestracji Kont o powtarzających się danych lub/i innym powtarzającym się elemencie identyfikacyjnym, np. adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej / debetowej lub jakichkolwiek danych przy wskazaniu innej metody płatności;

-Gracz posiada więcej niż jedno konto;

b) naruszenia któregokolwiek z warunków Promocji;

c) kiedy zaistnieje uzasadnione podejrzenie zmowy między Graczami w obstawianiu zakładów;

d) kiedy Gracz nadużywa systemu bonusowego.

12. Spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą w oparciu o procedurę reklamacyjną określoną w Regulaminie Zakładów Wzajemnych urządzanych przez Bukmacherska sp. z o.o. przez Internet.

13. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zamknięcia Konta w przypadku podejrzenia po stronie Gracza nadużyć, które mogłyby narazić Spółkę na straty, w tym podejrzenia nadużyć określonych w § 22 ust 2 Regulaminu zakładów wzajemnych urządzanych przez Bukmacherska Sp. z o. o . przez Internet. W takim przypadku wszystkie Zakłady postawione z takiego Konta zostaną przez Spółkę unieważnione a Gracz otrzyma wyłącznie zwrot wpłaconych stawek, zgodnie z § 23 ust 1 Regulaminu zakładów wzajemnych urządzanych przez Bukmacherska Sp. z o.o. przez Internet.

Bukmacherska Sp. z o.o. (Fuksiarz) Zezwolenie Ministra Finansów: PS4.6831.1.2020 ID: 7645684 z późniejszymi zmianami. Zakaz wstępu na stronę internetową i uczestnictwa w grze hazardowej dla osób poniżej 18. roku życia. Hazard może prowadzić do uzależnienia i nieść ze sobą konsekwencje jak każde inne uzależnienie.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author