Silesion.PL

serwis informacyjny

Cashback w Fuksiarz na wirtualną piłkę nożną

Cashback w Fuksiarz na wirtualna pilke nozna

Cashback w Fuksiarz na wirtualna pilke nozna

Fuksiarz jako pierwszy i jedyny legalny bukmacher w Polsce oferuje CASHBACK na wirtualną piłkę nożną. Jest to kolejna promocja w ofercie najmłodszego bukmachera na naszym rynku.

W wirtualnej, piłkarskiej Lidze Fuksiarza występują takie oto kluby:

 • Zieloni Poznań
 • Gwiazda Kraków
 • Wojsko Wrocław
 • Pasy Kraków
 • Orzeł Gliwice
 • Stalówka
 • Lew Gdańsk
 • Jaga Białystok
 • FC Warszawa
 • Częstochowa
 • Górnicy Zabrze
 • Wiara Poznań
 • Gryf Szczecin
 • Petra Płock

Jak działa cashback na wirtualną piłkę nożną? 

Zasady są bardzo podobne do cashbacku bez końca

1. Jeśli postawisz w Fuksiarz kupon na wirtualną piłkę nożną i okaże się on nietrafiony, na Twoim koncie pojawia się część postawionych środków.

2. Im więcej zdarzeń na kuponie tym większy cashback

Ilość zdarzeń123456+
Zwrot stawki3%5%8%10%12%14%

3. Oferta Cashback w Fuksiarzu na wirtualną piłkę nożną nie jest ograniczona czasowo, więc możesz korzystać z tej promocji do woli. Codzienne obstawianie wirtualnego futbolu z cashbackiem? Wyłacznie w Fuksiarzu!

Jeśli Twój kupon na wirtuale ma się kwalifikować do oferty cashback, wybrane zdarzenia nie mogą mieć kursu niższego niż 1.20. Poza tym każde z nich musi dotyczyć tylko wirtualnej piłki nożnej. Jeśli wszystkie selekcje spełnią powyższe warunki, kupon zostanie objęty cashbackiem. Środki z przegranego zakładu trafiają na specjalne konto, gdzie będą się kumulowały. Gracz może przenieść je na swoje konto główne w każdej chwili i przeznaczyć na dalszą grę lub wypłacić. Pamiętaj, że maksymalna stawka jednego kuponu to 2000 PLN. Zostanie ona odpowiednio pomniejszona o podatek od obrotu.

Regulamin promocji „Cashback na wirtuale” wersja 1 z dnia 14.07.2021 r.


1. Organizatorem promocji „Cashback na wirtuale” wersja 1 („Promocja”) jest spółka BUKMACHERSKA Sp. z o.o. ul. Wąchocka 1F, 03-934 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806643, o kapitale zakładowym 2 105 000,00 PLN, NIP 5272907780 („Organizator”).

2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej www.fuksiarz.pl.

3. Promocja obowiązuje od dnia 29.03.2021 r. od godz. 00:00 do odwołania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji oraz wycofania Promocji w dowolnym momencie.

5. Promocja przeznaczona jest dla zarejestrowanych na stronie internetowej www.fuksiarz.pl Graczy, którzy zostali prawidłowo zweryfikowani.

6. W ramach Promocji Organizator przyznaje Graczowi bonus w wysokości określonej procentowo części wpłaconej stawki („Środki bonusowe”), w przypadku zawarcia zakładu na wybrane Zdarzenia, który okazał się przegranym („Zakład bonusowy”). Maksymalna wartość bonusu wynosi 200 zł.

7. Niniejszą promocją objęte są zdarzenia z zakładek “PIŁKA NOŻNA – LIGA FUKSIARZ” oraz “PIŁKA NOŻNA – MISTRZOSTWA” z podstrony ‘Sporty Wirtualne.

8. Wysokość środków bonusowych określana będzie każdorazowo przy Zdarzeniu objętym promocją.

9. Zakład bonusowy musi obejmować minimum jedno zdarzenie o kursie minimalnym 1.2. Zakład bonusowy uznaje się za przegrany, w przypadku gdy choć jedno ze Zdarzeń będzie przegrane.

10. Promocją nie są objęte zakłady, w których stawka opłacona została środkami bonusowymi przyznanymi w ramach tej lub innych promocji.

11. Środki bonusowe przypisane zostaną do konta bonusowego Gracza natychmiast po rozliczeniu zakładu objętego promocją.

12. Środki bonusowe mogą zostać przeznaczone na zawarcie zakładów wzajemnych u Organizatora lub do bezpośredniej wypłaty.

13. Środki bonusowe pomniejszone zostają o 12% podatku od gier, o którym mowa w ustawie z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Środków bonusowych w następujących przypadkach:

a) w sytuacji złamania zasady “jeden użytkownik – jedno konto” tj. kiedy: – Gracz posiada więcej niż jedno konto o tym samym adresie IP; – dokonano rejestracji kont o wspólnych danych lub innym elemencie identyfikacyjnym, np. adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej / debetowej lub innej metody płatności; – Gracz posiada więcej niż jedno konto;

b) naruszenia któregokolwiek z warunków promocji;

c) kiedy zaistnieją dowody zmowy między Graczami w obstawianiu zakładów;

d) kiedy Gracz nadużywa systemu bonusowego.

16. Spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą w oparciu o procedurę reklamacyjną określoną w Regulaminie Zakładów Wzajemnych oferowanych przez Bukmacherska sp. z o.o. przez Internet.

17.Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zamknięcia Konta w przypadku podejrzenia po stronie Gracza nadużyć, które mogłyby narazić Spółkę na straty, w tym podejrzenia nadużyć określonych w § 22 ust 2 Regulaminu zakładów wzajemnych urządzanych przez Bukmacherska Sp. z.o.o. przez Internet. W takim przypadku wszystkie Zakłady postawione z takiego Konta zostaną przez Spółkę unieważnione a Gracz otrzyma wyłącznie zwrot wpłaconych stawek, zgodnie z § 23 ust 1 Regulaminu zakładów wzajemnych urządzanych przez Bukmacherska Sp. z o.o. przez Internet.

Bukmacherska Sp. z o.o. (Fuksiarz) Zezwolenie Ministra Finansów: PS4.6831.1.2020 ID: 7645684 z późniejszymi zmianami. Zakaz wstępu na stronę internetową i uczestnictwa w grze hazardowej dla osób poniżej 18. roku życia. Hazard może prowadzić do uzależnienia i nieść ze sobą konsekwencje jak każde inne uzależnienie.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024