Silesion.PL

serwis informacyjny

Firma Kyndryl kolejnym partnerem programu P-TECH w Katowicach

Program P TECH w Katowicach z kolejnym partnerem

Program P TECH w Katowicach z kolejnym partnerem

Firma Kyndryl, jeden z największych na świecie dostawców usług w zakresie infrastruktury IT dołącza jako partner do międzynarodowego programu rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH, uruchomionego w Polsce w 2019 roku z inicjatywy IBM. W ramach programu, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach po pięciu latach nauki zdobędą maturę oraz możliwość uzyskania kwalifikacji rynkowej, na piątym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, z zakresu monitorowania konsoli oraz prowadzenia działań interwencyjnych w systemie Mainframe, która powstała dzięki współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, partnerem merytorycznym P-TECH. Wszystkie zajęcia dydaktyczne z tego obszaru będą realizowane przez wykładowców – ekspertów z firmy Kyndryl. Polska edycja programu P-TECH odbywa się przy wsparciu Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Głównym celem P-TECH jest wsparcie lokalnych społeczności przez odpowiednie przygotowanie młodzieży do pracy w zawodach STEM niezależnie od branży, adekwatnie do potrzeb rynku pracy XXI wieku. Program P-TECH jako wielostronna inicjatywa edukacyjna zapewnia młodym ludziom wsparcie w rozwoju umiejętności naukowych, technicznych, pracowniczych i zawodowych. To przykład najlepszego wykorzystania wielostronnego partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego uczniowie szkół technicznych i ogólnokształcących mogą się rozwijać również w środowisku zawodowym.

W ramach P-TECH uczniowie będą między innymi śledzić codzienną pracę swojego mentora (tzw. „job shadowing”), poznając od wewnątrz rzeczywiste środowisko biznesowe czy też uczestnicząc w wykładach i stażach. P-TECH nie wymaga wprowadzania zmian do podstawy programowej. Firmy partnerskie w Katowicach, czyli IBM i Kyndryl w ZSTiO Nr 2 w Katowicach oraz Fujitsu Technology Solutions w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych we współpracy z kadrą dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących przedmiotów i zajęć, tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy.

– Ostatnie dwa lata dobitnie nam potwierdziły, iż żyjemy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, które wymaga od nas zarówno doskonałych umiejętności dostosowywania się do zmian, jak i zdolności przewidywania kierunków rozwojowych. Tak jak mówiłem w momencie wprowadzania pilotażowego programu P-TECH w Katowicach w 2019 roku, jest on odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów IT, a w szerokim ujęciu na osoby z kompetencjami cyfrowymi. Po pierwsze, P-TECH wspiera nas w kształceniu młodych ludzi, którzy będą potrafili nadążać za zmieniającym się rynkiem pracy, zapewniając im stabilne zatrudnienie. Po drugie, P-TECH potwierdza, iż inwestorzy zagraniczni oraz szkoły wraz z lokalnym samorządem z sukcesem realizują inicjatywny przygotowujące młodzież do funkcjonowania w cyfrowej gospodarce. Dziękuję wszystkim za dotychczasową pracę i zaangażowanie! – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– W sierpniu br. miną trzy lata, odkąd wprowadziliśmy z naszymi Partnerami, inicjatywę Pathways to Technology (P-TECH) do Polski, zaczynając właśnie tutaj w Katowicach. Od tego momentu udało nam się znacząco zwiększyć nasze zaangażowanie w zakresie strategii rozwoju edukacji technicznej w Polsce, zarówno w ramach programu P-TECH, jak również uruchamiając w ubiegłym roku, nowy program – SkillsBuild – mówi Marcin Gajdziński, Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

– Jestem bardzo zadowolony, że dzięki podpisanemu porozumieniu nasi pracownicy mogą kontynuować swoje zaangażowanie w edukację młodzieży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach w ramach nowej marki Kyndryl, tak jak przez ostatnie dwa lata. W Kyndryl przywiązujemy wielką wagę do działań na rzecz lokalnych społeczności, a zwłaszcza jeśli przyczynia się to do lepszego startu w życie zawodowe młodych ludzi, którzy być może w przyszłości zasilą szeregi naszych pracowników. Kształcenie nowych adeptów w różnych dziedzinach IT, między innymi: sztuczna inteligencja, rozwiązania chmurowe, zarządzanie projektami, etc, które prowadzimy w ramach P-TECH, jest istotne dla naszego Centrum w Katowicach, ale również zapewni uczniom stabilna pracę w IT, pomagając im przygotować się do zawodów przyszłości. Takie zaangażowanie pracowników, wzmacnia ich poczucie sprawczości oraz daje możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i doświadczenia poprzez przekazywanie wiedzy młodzieży – mówi Zbigniew Traczyk, Dyrektor Generalny Kyndryl Customer Innovation Center w Polsce.

P-TECH został współtworzony przez IBM w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza szkoła przystąpiła do programu w 2011 roku na Brooklynie w ramach współpracy pomiędzy Departamentem Edukacji Miasta Nowy Jork, The City University w Nowym Jorku i IBM. Od tego momentu P-TECH został wdrożony w ponad 300 szkołach w 28 krajach. Obecnie program zrzesza 600 firm partnerskich i setki uniwersytetów. W Polsce IBM jest również Partnerem Branżowym wielu z tych inicjatyw.

W Polsce działa siedem szkół, w których prowadzone są zajęcia w ramach P-TECH. Oprócz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 i Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych z Katowic, do programu dołączyły także szkoły: Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego z Krakowa, Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, Technikum nr 1 „Szkoła na Leśnej” we Wronkach i Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024