Silesion.PL

serwis informacyjny

Politechnika Śląska polskim liderem zgłoszeń patentowych 2021 w Europie

Europejski Urzed Patentowy flagi

Europejski Urzed Patentowy flagi

Polskim podmiotem z największą liczbą – 11 zgłoszeń patentowych w 2021 roku jest Politechnika Śląska. Zgłoszenia patentowe w EPO prowadzone były przez Rzeczników Patentowych Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, odpowiedzialnych za wsparcie merytoryczne i realizację zgłoszeń do EPO. Najwięcej zgłoszeń procedowano z Wydziału Chemicznego naszej Uczelni.

Zgodnie z informacjami z Indeksu Patentowego za 2021, liczba zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i instytuty badawcze wzrosła w 2021 r. o 12,8% (w sumie 539 zgłoszeń). To czterokrotnie większe tempo wzrostu niż w roku poprzednim i ponad 4,5-krotne w porównaniu ze średnią dla UE-27. To także drugi najwyższy wskaźnik wzrostu w Europie po Portugalii.

Prof. Marek Pawełczyk Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej podkreśla, że informacja o największej liczbie zgłoszeń dóbr intelektualnych Politechniki Śląskiej w Europejskim Urzędzie Patentowym, jest efektem konsekwentnych działań projakościowych w uczelni, zintensyfikowanych od 2020 roku, kiedy Politechnika została Uczelnią Badawczą.

Nasi naukowcy dostrzegają i dobrze rozumieją potrzebę tworzenia rozwiązań innowacyjnych jako efektów swojej działalności badawczej. Dzięki wsparciu Centrum Intubacji i Transferu Technologii, Zespołu Rzeczników Patentowych i całemu ekosystemowi kreowanemu wokół sześciu priorytetowych obszarów badawczych, powstały wartościowe opracowania i dobrze przygotowane zgłoszenia. Bardzo liczymy na ich sukces w kolejnych etapach komercjalizacji – dodaje Prorektor Marek Pawełczyk.

Duży popyt na patenty w ubiegłym roku świadczy o tym, że innowacyjność nadal utrzymuje się na wysokim poziomie – powiedział António Campinos, prezes EPO. – Podkreśla to kreatywność i determinację innowatorów w Europie i na całym świecie. Złożyli oni większą liczbę zgłoszeń patentowych, a silny rozwój technologii cyfrowych stanowi niezbity dowód transformacji zachodzącej we wszystkich sektorach i branżach. 

W 2021 r. do EPO wpłynęło ogółem 188 600 zgłoszeń, co oznacza wzrost o 4,5% po niewielkim spadku w 2020 r. Największy wzrost odnotowano w komunikacji cyfrowej i technologiach komputerowych, co jest odzwierciedleniem prowadzonej na całym świecie transformacji cyfrowej, a w drugiej kolejności w dziedzinie farmacji i biotechnologii, co świadczy o wysokim poziomie innowacji w zakresie tworzenia szczepionek i innych obszarach opieki zdrowotnej.

Szczegółowe dane statystyczne można także znaleźć na stronie http://www.epo.org/patent-index2021

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author