Silesion.PL

serwis informacyjny

Chcesz freebet 20 PLN? Postaw dziś na Totolotek Puchar Polski!

Już dziś pierwszy ćwierćfinałowy mecz Totolotek Pucharu Polski!
Na pierwszy ogień idzie jedyna ekstraklasowa para, Górnik Zabrze i Lechia Gdańsk.

Gdańszczanie znajdują się obecnie na szczycie ligowej tabeli, natomiast Górnik Zabrze zajmuje miejsce tuż przed strefą spadkową. Lechiści dwukrotnie pokonywali „Trójkolorowych” w trwających rozgrywkach ligowych, ale forma obydwu drużyn na wiosnę jest zbliżona. Lechia w trzech kolejkach dopisała sobie 7 punktów, a Górnik tylko jeden punkt mniej.

Jako sponsor tytularny Totolotek Pucharu Polski bukmacher przygotował dla Ciebie z tej okazji freebet 20 PLN!

Wystarczy, że w środę 27.02.19 postawisz zakład na Totolotek Puchar Polski za minimum 50 PLN, a freebet 20 PLN pojawi się na Twoim koncie gracza!

Promocja obowiązuje w dniu 27.02.2019. Freebet wystarczy obrócić jeden raz, minimum jedno zdarzenie na kuponie z kursem min. 1,5.

 

Freebet Puchar Polski
Regulamin promocji:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „FREEBET PUCHAR POLSKI” zwanej dalej Promocją, jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.
2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.totolotek.pl i skierowana jest do zarejestrowanych użytkowników serwisu www.totolotek.pl
3. Promocją objęte są kupony zakładów bukmacherskich Toto-Mix, w tym zakłady Toto-Mix „Live”.
4. Promocja prowadzona będzie we wskazanym powyżej terminie na stronie internetowej Organizatora.
5. W ramach Promocji użytkownicy serwisu po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji otrzymają freebet 20 PLN.
6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Totolotek oraz ich małżonkowie lub krewni.

II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
3. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w warunkach i je akceptuje.

III. ZASADY

1. Oferta obowiązuje w dniu 27.02.2019 i jest skierowana do klientów zarejestrowanych na stronie www.totolotek.pl.
2. Warunkiem uzyskania freebetu 20 PLN jest:
a) postawienie zakładu na Puchar Polski za minimum 50 PLN w dniu 27.02.2019.
b) kurs zdarzenia na kuponie wyższy niż 1,05.
c) promocją objęte są wyłącznie zakłady proste (promocja nie dotyczy zakładów systemowych)
3. Z oferty promocyjnej FREEBET PUCHAR POLSKI użytkownik może skorzystać tylko jeden raz chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.
4. Użytkownik otrzymuje freebet wyłącznie za pierwszy postawiony zakład spełniający warunki objęty ofertą promocyjną FREEBET PUCHAR POLSKI, chyba że oferta stanowi inaczej.
5. Bonusy w ramach promocji FREEBET PUCHAR POLSKI przyznawane są automatycznie po spełnieniu warunków promocji.
6. Termin w jakim należy wykorzystać środki bonusowe wynosi 30 dni. Po tym terminie niewykorzystane środki bonusowe podlegają wyzerowaniu.
7. Szczegóły wraz z warunkami otrzymania i wysokości freebetu dostępne są pod kuponem na stronie zakładów bukmacherskich.
8. Zagrania za środki bonusowe nie uprawniają do udziału w innych promocjach, w tym otrzymania kolejnych bonusów.
9. Zakłady zawarte za Bonus muszą posiadać co najmniej jedno zdarzenie na kuponie z kursem min. 1,50.
10. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowego zerowania kwot bonusowych poniżej 1 zł, które nie mogą zostać spożytkowane na zakłady.
11. Uzyskane Bonusy mogą zostać spożytkowane wyłącznie na zagrania zakładów bukmacherskich Toto-Mix i nie podlegają wypłacie lub zamianie na inny bonus lub nagrodę rzeczową.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Promocji uczestnika, w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek nadużycia regulaminu Promocji lub regulaminów zakładów Organizatora. W takim przypadku uczestnik traci prawo uzyskania freebetu od zagrania również w przypadku spełnienia warunków Promocji.
13. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych uczestników z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i/lub Regulaminu Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix organizowanych w sieci Internet.
2. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji lub jej zawieszenia pod warunkiem poinformowania uczestników o tym fakcie oficjalnym komunikatem o zakończeniu lub wstrzymaniu promocji na stronie internetowej Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
6. Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy składać na adres mailowy reklamacje@totolotek.pl. Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
7. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024